Kviečiame balsuoti dėl dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimo


Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusius ne jaunesnius kaip 16 metų fizinius asmenis balsuoti už projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti.

Balsavimui buvo pateikta 10 projektų idėjų.

Balsavimas buvo laikinai sustabdytas ir Dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų sąrašas buvo dalinai pakoreguotas išimant 1 ir 5 projektų idėjų pasiūlymus, kurie prieštarauja arba dubliuoja 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane suplanuotas Kelmės rajone įgyvendinti priemones. 

Gyventojus, kurie jau balsavo už 1 ir 5 idėjų pasiūlymus, kviečiame pasirinkti ir balsuoti už kitą sąraše esantį jiems aktualiausią projekto idėjos pasiūlymą.

Balsavimas vyksta iki birželio 18 d. 16 val.

Daugiausia jūsų balsų surinkusius projektus įgyvendins Kelmės rajono savivaldybės administracija.

2024 m. Savivaldybės biudžete gyventojų iniciatyvų projektams finansuoti yra numatyta 60 tūkst. Eur.

Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu:

– Balsavimas vyksta dvi savaites nuo projektų idėjų sąrašo paskelbimo dienos, balsuojant elektroniniu būdu (Jei yra techninių ar kitų kliūčių, balsavimas pratęsiamas 2 kalendorinėmis dienomis).

– Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis:

– vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens kodą;

– sutikimą tvarkyti asmens duomenis (šie duomenys naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, ir neskelbiami viešai).

– Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą, atiduodamas vieną balsą.

– Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje.

– Asmens duomenys naudojami tik Dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus ir balsavimas yra parengtas, atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392 , nuostatas.


Kitos naujienos

Dalintis: