Kražių seniūnija vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos konkursą


Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija (įstaigos kodas 188648880, adresas: M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 60,7 kv. m mokyklos patalpų (unikalus Nr. 5496-4011-5011, plane pažymėtos patalpos 1-4 dalį, plotas 18,9 kv. m ir patalpą 1-6, plotas 41,8 kv. m), esančių Kražių g. 2, Butkiškės k., Kražių sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą:

  1. Objekto naudojimo paskirtis – mokslo paskirtis.
  2. Turto nuomos sutarties trukmė – 10 (dešimt) metų.
  3. Pradinis nuompinigių dydis – 0,60 euro per mėnesį už vieną kvadratinį metrą.
  4. Konkurso laimėtojas savo lėšomis patalpų nuomos sutartį turi įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Informacija apie paraiškų priėmimą:

Paraiškos priimamos iki 2021 m. spalio 11 d. 15.00 val.

Paraiškų pateikimo vieta – Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.)

Papildomai informaciją teikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos vyriausioji specialistė M. Lencienė, tel. 8 427 60 012, el. p. [email protected]

Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos (kodas 188648880) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT584010043800199669, esančią ,,Luminor banke“.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti mokyklos patalpų viešame nuomos konkurse, skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nustatytos formos paraiškos išduodamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijoje (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., taip pat jas galima rasti interneto svetainėje www.kelme.lt

Informacija apie komisijos posėdį:

Posėdis įvyks 2021 m. spalio 12 d. 11.00 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijoje (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.).


Kitos naujienos

Dalintis