„Kokybės krepšelis“ – naujų idėjų link!


Kelmės Jono Graičiūno gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis, finansuojamame iš Europos Sąjungos fondų ir 15 proc. savivaldybės lėšų. Projekto lėšos skirtos mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Šio projekto uždaviniai yra padėti savivaldybėms sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerėti; didinti mokyklų atsakomybę ir atskaitomybę už ugdymo kokybę, skiriant finansavimą mokyklos veiklai tobulinti ir gerosios patirties sklaidai; sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų, jose besimokančių skirtingų mokinių grupių ir (ar) klasių, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą.

Projekto sutartis pasirašyta 2021 m. spalio 18 d. Praėjus metams po sutarties pasirašymo, gimnazija pakvietė stebėti veiklų, susipažinti su atnaujinta ugdymo aplinka. Į svečius atvyko Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė ir agentūros Švietimo pagalbos departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Nekrošienė, projekto metodininkė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė, rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, Kelmės seniūnas Romas Atkočaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė ir kt. Lankytasi matematikos edukacijoje II klasių mokiniams „Matematika kitaip. Be logikos – nė žingsnio!“ Joje mokinių komandos dirbo stotelėse „Erdvė“, „Skaičiuotuvo galimybės“, „Viktorina su Kahoot“, „Gyvatėlė“, „Hanojaus bokštas arba blynų kepimas“, „Tikimybės“, „Pasitelk logiką ir žinias“ – taip apsilankę visose stotelėse mokiniai geriau suvokia matematiką ir logiką, ugdo erdvinį mąstymą. Gimnazijos antrokai  parengė parodą „Ateities matematika“.

Aplankyta Gamtos mokslų laboratorija. Muzikos studijoje stebėta, kaip joje galima naudotis techologijomis. 3D klasėje susipažinta su ugdymo ištekliais ir jų panaudojimo galimybėmis.

Informacijos centre yra savarankiško ugdymosi erdvė, Leidybos centro darbai – kūrybinės minties ir technologinių sprendimų rezultatai.  

Technologijų centre moderni įranga  ir tai, ką ją naudodami sukuria mokiniai.

Renginio pabaigoje vyko pokalbis-diskusija „Kokybės krepšelis“ – naujos ugdymo(si) galimybės. Pasidžiaugta darnia projekto įgyvendinimo komanda, sukurtomis naujomis erdvėmis, įsigytomis priemonėmis ir jų taikymu ugdymo(si) procese.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: