Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  Kražių seniūnijos vyriausiojo specialisto išmokoms pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  Kražių seniūnijos vyriausiojo specialisto išmokoms pareigoms eiti  (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,8–8,7 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės)),  dirbančio pagal darbo sutartį.

Reikalavimai pretendentams:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas –ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba

ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Darbo patirtis – dokumentų vertinimo srities patirtis; darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/kraziu-seniunija-vyriausiasis-specialistas-ismokoms-dirbantis-seniunijoje-322;873640.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė              Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: