Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą pakaitinio savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą pakaitinio Savivaldybės administracijos  Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti  (pareiginės algos koeficientas – 9,3). Terminas – valstybės tarnautojo nedarbingumo laikotarpiui (apie 2 mėn.).

Reikalavimai pretendentams:

1.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis –viešasis administravimas (arba);

1.3. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba)

arba

aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. Darbo patirtis – turto valdymo patirtis; darbo patirties trukmė – 1 metai.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;11665.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė              Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: