Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: iki 5 metų – 11,0; nuo 5 iki 10 metų – 11,1; virš 10 metų – 11,3 (priklausomai nuo vadovaujamo darbo patirties)) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

1.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, įgytą baigus:

1.1.1. humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams (arba)

1.1.2. verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

1.2. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

1.3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

Išsamesnė informacija patalpinta Valstybės tarnybos portale adresu https://portalas.vtd.lt/lt/zemaites-viesosios-bibliotekos-direktorius-322;884600.html

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Savivaldybės meras            Ildefonsas Petkevičius


Kitos naujienos

Dalintis: