Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: iki 5 metų – 9,4,  nuo 5 iki 10 metų – 10,5, virš 10 metų – 12,0 (priklausomai nuo vadovaujamo darbo patirties), A1 lygio pareigybei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

1.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
1.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms;
1.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

Išsamesnė informacija patalpinta Valstybės tarnybos portale adresu https://portalas.vtd.lt/lt/kelmes-rajono-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuro-direktorius-322;921750.html

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Savivaldybės meras            Ildefonsas Petkevičius


Kitos naujienos

Dalintis: