Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės mažojo teatro vadovo pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės  mažojo teatro vadovo (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: iki 5 metų – 11,1; nuo 5 iki 10 metų – 11,2; virš 10 metų – 11,3 (priklausomai nuo vadovaujamo darbo patirties)) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas –aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinį laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacija, įgytą baigus:
1.1. humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams (arba);
1.2. verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

1.2. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

1.3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

Išsamesnė informacija patalpinta Valstybės tarnybos portale adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vadovas-322;914810.html

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Savivaldybės meras            Ildefonsas Petkevičius


Kitos naujienos

Dalintis: