Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) (pareiginės algos koeficientas 0,86) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu: studijų kryptis – ekonomika (arba); studijų kryptis – apskaita (arba); studijų kryptis – finansai.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/apskaitos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;934200.html
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: