Kelmės krašto ūkininkai susitiko su žemės ūkio viceministru


Kovo 17 d. žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis susitikime su Kelmės krašto ūkininkais pristatė ir aptarė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano bei kitas žemės ūkio aktualijas.

Susitikime su viceministru dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus atstovai, seniūnijų specialistai žemės ūkiui, gausiai susirinkę rajono žemdirbiai.

Viceministras E. Giedraitis pristatė Strateginiame plane numatytas ekologines sistemas, žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus ir Kaimo plėtros priemones. Viceministras atsakė į keliamus kelmiškių klausimus ir reagavo į ūkininkų pastebėjimus.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: