Kandidatų į Jaunimo reikalų tarybą atrankos konkursas


Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-225  „Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ skelbiamas kandidatų (jaunimo atstovo) į Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau – SJRT) atrankos konkursas.

Kiekvienas kandidatas gali pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai Jaunimo reikalų koordinatorei (Vytauto Didžiojo g. 58, 113 kab. ir el. p. [email protected]) iki 2023 m. balandžio 7 d. užpildytą nustatytos formos kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą (nuostatų 1 priedas) kartu su motyvaciniu aprašymu ir mažiausiai viena jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, rekomendacija. Konsultuoja Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė, el. p. [email protected], tel. 8 699 873 68

Jeigu savivaldybėje jaunimo organizacijų tarybos nėra ar ji nedelegavo atstovų, jaunimo atstovai renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimo  metu. Savo kandidatus į SJRT jaunimo atstovus gali siūlyti ir iš NVO. Kandidatais gali save išsikelti ir pavieniai (14 29 amžiaus) asmenys. Kandidatų į SJRT jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų visuotinis susirinkimas dėl jaunimo kandidatų rinkimų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą vyks 2023 m. balandžio 18 d. 15.00 val. Visuotinis susirinkimas vyks Kelmės rajono savivaldybės salėje Vytauto Didžiojo g. 58 Kelmė, II aukštas.

Jei esi jaunas, energingas, turi minčių kaip pagerinti Kelmės krašto gyvenimą, nori dalyvauti politikoje, kviečiame užpildyti kandidato anketą, atsiųsti savo CV (gyvenimo aprašymą), Jaunimo organizacijos rekomendaciją.


Kitos naujienos

Dalintis: