Įvyko paskutinis 2019–2023 metų kadencijos Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdis


Kovo 23 dieną Savivaldybės taryba susirinko į paskutinį 2019–2023 metų kadencijos Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriame svarstė ir priėmė sprendimus 52 klausimais.

Posėdyje pristatytos Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų veiklos, Administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 metų veiklos, Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos, Visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos, kitų įstaigų metų veiklos ataskaitos, kurias Taryba patvirtino sprendimais.

Taryba pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymui ir patvirtino vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę, pritarė dėl bendruomeninių projektų vykdymo, pakeitė jau vykdomų projektų dėl nuotekų tinklų plėtros Kelmės aglomeracijoje ir Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams būtinus punktus.

Taryba nurašė nebetinkamą naudoti nekilnojamąjį turtą, patvirtino Kelmės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planą, Kelmės rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo ir finansavimo tvarkos aprašą, Kelmės rajono savivaldybę reprezentuojančių renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašą ir Kelmės rajono savivaldybę reprezentuojančių renginių sąrašą,  pritarė viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus struktūros pertvarkos ir naujos valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus pakeitimui, pritarė kitiems procedūriniams sprendimų projektams.

Taryba nepritarė reorganizuoti Kelmės rajono Elvyravos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos: nuspręsta  bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metais bendrajame plane reorganizaciją nukelti vėlesniems metams.

Savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius padėkojo Tarybos nariams už konstruktyvų ir aktyvų darbą, palinkėjo sėkmės naujojoje 2023–2027 metų kadencijos Savivaldybės taryboje pasiliekantiems (išrinktiems) dirbti politikams, o jau nebedirbsiantiems Taryboje – geros kloties.

Savivaldybės informacija


Kitos naujienos

Dalintis: