Informuojame, kad nepasiturintiems gyventojams bus išduodamos socialinės kortelės


Kas turi teisę gauti socialinę kortelę?

Socialines korteles gaus asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (264 Eur) per mėnesį.

Išimtis taikoma asmeniui, kurio vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 2,5 VRP (440 Eur) per mėnesį, šiais atvejais:

 • vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su negalia ar pensinio amžiaus;
 • bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • vienam iš tėvų, auginančiam vaiką (-us);
 • bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką;
 • netekus maitintojo;
 • vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje;
 • asmeniui nuo 18 metų, kuriam paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;
 • trečiųjų šalių piliečiams;
 • prieglobsčio prašytojams.

Prekybos tinklas pasirenkamas 1 (vieniems) kalendoriniams metams:

 • UAB „IKI Lietuva“;
 • UAB „Aljansas AIBĖ“;
 • UAB „Maxima“;
 • UAB „Gulbelė“.

Kur ir kada atsiimti socialinę kortelę?

Socialinę kortelę bus galima pasiimti nuo kovo 1 dienos Socialinės paramos skyriuje (Žemaitės g. 23, Kelmė ir Seniūnijose (pas vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą išmokoms).

Kada į socialines korteles bus pervedamos lėšos?

Planuojama, kad pinigai į korteles (25 eurai) bus pervedami 4 kartus per metus: kovo 15 d., birželio 14 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d. Kortele bus galima pradėti naudotis (atsiskaityti) nuo 2024 m. kovo 15 d.

NAUJA: Asmenys kartu su prašymu gauti socialinę kortelę galės užpildyti sutikimą pasiimti nemokamai Labdaros paramos fondo „Maisto bankas“ atiduotuvėje (L. Giros g. 15, Kelmė) besibaigiančio ir paskutinės dienos galiojimo produktų ne mažiau kaip 5 kg per ketvirtį. Maisto bankas informuos, kada bus galima pasiimti donacijas.


Kitos naujienos

Dalintis: