Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą Kurtuvėnų regioninio parko planavimo schemai (ribų ir tvarkymo planams) ir priimtą sprendimą


Informuojame, kad 2022 m. lapkričio 15 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. V3-1611 „Dėl sprendimo neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Kurtuvėnų regioninio parko planavimo schemai“ (toliau – Sprendimas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Kurtuvėnų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Sprendimu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir subjektų išvadomis galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt).


Kitos naujienos

Dalintis: