Informacija apie mokslo paskirties pastato (mokyklos) paskirties keitimo į prekybos paskirtį Miško g. 1A, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės raj. sav. kapitalinio remonto projektą ir viešą svarstymą su visuomene


Projekto pavadinimas – Mokslo paskirties pastato (mokyklos) paskirties keitimo į prekybos paskirtį Miško g. 1A, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės raj. sav. kapitalinio remonto projektas

Statytojas (užsakovas) – R. B.

Statinio vieta – Miško g. 1A, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės raj. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5446/0004:95 Naudvario k.v.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį  – prekybos.

Statybos rūšis – kapitalinis remontas.

Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Projektinių pasiūlymų sudėtis – aiškinamasis raštas, sklypo plano sprendiniai, architektūrinė dalis – fasadai.

Projekto vadovas – arch. Gintautas Karvelis, G. Karvelio projektavimo įmonė „SK“; tel. 8 611 33584, el. paštas: [email protected]

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2022 m. birželio 20 d. iki liepos 4 d. Kelmės rajono savivaldybėje, Vytauto Didžiojo g. 58,  207 kab.  arba Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt. Telefonas pasiteirauti (8 670) 03805                                           

Projektinių pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešasis susirinkimas – viešasis susirinkimas įvyks 2022 m. liepos 5 d. 14 val. 30 min. Kelmės apylinkių seniūnijos patalpose. Kitos naujienos

Dalintis