Iki balandžio 30 d. priimamos paraiškos paramai gauti iš Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos, kai parama iš kitų fondų ar programų nenumatoma teikti:


– prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams finansuoti (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir statybines medžiagas, įsirengiant artezinius gręžinius ir nuotekų valymo įrenginius) pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, ekologinės žemdirbystės, netradicinės žemdirbystės srityse;

– dirvožemio tyrimų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Teikiant paraiškas, pareiškėjai kartu pateikia žemės ūkio veiklos vykdymą įrodančius dokumentus.

Paraiškos formą ir programos aprašymą galima rasti rajono savivaldybės žiniatinklio http://www.kelme.lt skiltyje „Žemės ūkis“, gauti – Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje ir seniūnijose (kreiptis į specialistą žemės ūkiui).

Paraiškos priimamos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje (3 kab.).

Informaciją teikia seniūnijose specialistai žemės ūkiui ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius (tel. (8 427) 61 142, mob. 8 616 47 241).

Administravimo komisijos pirmininkas                                                            Vytautas Barkauskas


Kitos naujienos

Dalintis: