Gyventojų dėmesiui


Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kelmės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-282, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miško (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. liepos 15 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos tokios priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

1. repelentų pirkimas;

2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;

3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;

4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;

5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinių kriaušių ir miškinių obelų) pirkimas ir įveisimas;

6. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;

7. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;

8. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;

9. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;

10. bebraviečių ardymo darbai;

11. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, pirkimas;

12. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškos teikiamos Kelmės rajono savivaldybės administracijai el. paštu [email protected] arba adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Papildoma informacija teikiama telefonu +370 602 69 094.

Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašą bei paraiškos formą galima rasti interneto svetainėje https://www.kelme.lt skiltyje Aplinkosauga, atliekų tvarkymas Savivaldybės administracija


Kitos naujienos

Dalintis: