Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5486/0006:82), esančio Kalniškių kaime, Šaukėnų seniūnijoje, Kelmės rajone, detaliojo plano rengimo


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu,

informuojame, kad pradedamas žemės sklypo (kad. Nr. 5486/0006:98) Kalniškių kaime, Šaukėnų seniūnijoje, Kelmės rajone detaliojo plano rengimas.

Planavimo tikslai: pakeisti išeksploatuoto kitos paskirties naudingųjų iškasenų teritorijų žemės sklypo Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Kalniškių k., kad. Nr. 5486/0006:98, žemės naudojimo būdą, sklypą padalinti ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai:

– nustatyti suformuotų žemės sklypų naudojimo būdą;

– parengti inžinerinės infrastruktūros schemą;

– nustatyti reikalingus servitutus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui;

– numatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Kontaktinis asmuo Kelmės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, tel. (8 427) 69 160.


Kitos naujienos

Dalintis