Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo


2022 m. birželio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“, buvo patvirtintos valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos zonų schemos. Remiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vykdė piliečių bei institucijų informavimą registruotais laiškais apie jų valdomuose sklypuose numatytas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tačiau dalis pateiktų gyventojų adresų yra netikslūs bei kai kurie sklypų savininkai gyvena užsienyje. Dėl šios priežasties ne visi išsiųsti laiškai pasieks numatytus adresatus.

Nuorodą į įsakymą ir priede esančias gamtos paveldo objektų schemas galite rasti čia. Nuorodą į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetiniame puslapyje pateiktą aktualią informaciją galite matyti čia.


Kitos naujienos

Dalintis