Dėl prašymų teikimo

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-16 sprendimu Nr. T-391 buvo patvirtintas Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir  remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas. Jame reglamentuota Kelmės rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto tvarka, atvejai ir sąlygos, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti programoje, Kelmės rajono savivaldybės administracijai turi teikti nustatytos formos prašymą dėl prisidėjimo prie susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo ir remonto darbų. Vadovaujantis Aprašo 8 punktu paraiškos 2022 metams gali būti teikiamos iki kovo 1 d. Aprašą galima rasti teisės aktų registre paspaudus nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b95b4e0618f11eca9ac839120d251c4

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis el. paštu mantas.ralys@kelme.lt arba tel. 8 671 58 020.

Skip to content