DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS


KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. A-931
Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais:

1. Nustatau 2021–2022 metų šildymo sezono pradžią:

1.1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Kelmės rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Kelmės rajono ugdymo ir kultūros įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė, savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse ir asociacijose, kurios naudojasi savivaldybės biudžeto lėšomis, šildymo sezonas pradedamas 2021 m. rugsėjo 27 d.;

1.2. Kelmės rajono šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Kelmės rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas pradedamas 2021 m. rugsėjo 27 d. Šilumos vartotojai (daugiabučių namų gyventojai), nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.

2. Pavedu paskelbti įsakymą vietinėje spaudoje ir interneto puslapyje www.kelme.lt.


Kitos naujienos

Dalintis