Dalyvauta Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus suorganizuotose civilinės saugos stalo pratybose


2023 m. kovo 16 d. Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba sukvietė visų Šiaulių apskrities savivaldybių administracijų civilinės saugos specialistus į civilines saugos stalo pratybas visuomenei aktualia tema „Gyventojų perspėjimo ir apsaugos organizavimas gresiant ar kilus oro pavojui“. Pratybų metu buvo pristatomos savivaldybių galimybės ir turimos priemonės, skirtos gyventojams perspėti ir trumpalaikei žmonių apsaugai nuo gyvybei ir sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju vykdyti. Informaciją apie esamą perspėjimo sistemos būklę ir parengtį perspėti gyventojus, taip pat galimybes juos nukreipti į laikino apsisaugojimo vietas (priedangas) Kelmės rajone pateikė Reda Žalandauskienė, pristačiusi pasirengimo pratyboms „namų darbus“, t. y. apibendrinusi turimas technines priemones, jų esamą būklę ir galimybes jas panaudoti iškilus realiam pavojui; taip pat žmogiškuosius resursus, galimas alternatyvias bendru vietos bendruomenės sutarimu pagrįstas priemones (įvardyti rajono seniūnijų seniūnų apklausos metu pateikti siūlymai), kuriomis būtų galima pagerinti skubios informacijos perdavimo procesą, kai būtina perspėti rajono gyventojus dėl iškilusios grėsmės.

Pagal pratybų scenarijų jų dalyviams buvo numatyta ir praktinė užduotis, kuri leido pasitikrinti vieną iš pirminių perspėjimo sistemos suaktyvinimo etapų – atsakingo už perspėjimą asmens galimybes nedelsiant įjungti gyventojų perspėjimo sirenas, gavus atsakingų už tai asmenų nurodymą.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacija


Kitos naujienos

Dalintis: