COVID-19

Vakcinavimo centro, esančio Kelmės kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 73), darbo laikas

Sausio 3 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Vakcinuojama Comirnaty vakcina (gamintojas „BioNTech“ ir „Pfizer“), Janssen vakcina (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“). Būtina išankstinė registracija.

Sausio 5 d. nuo 9:00 iki 13:00 val. Vakcinuojama Comirnaty vakcina (gamintojas „BioNTech“ ir „Pfizer“) ir Spikevax vakcina (gamintojas „Moderna“). Būtina išankstinė registracija.

Sausio 6 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Vakcinuojama Comirnaty vakcina (gamintojas „BioNTech“ ir „Pfizer“) ir Spikevax vakcina (gamintojas „Moderna“).

Vakcinuojami 5–11 metų vaikai, šio amžiaus grupės vaikams skirta mažesnio tūrio „Comirnaty“ vakcina (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“). Būtina išankstinė registracija.

Visi asmenys, norintys užsiregistruoti, tai gali padaryti užpildę specialią anketą interneto tinklalapyje adresu 1808.lt

Gyventojai, kurie nori vakcinuotis ir neturi galimybės registruotis internetu, tai gali padaryti paskambinę karštosios linijos numeriu 1808 arba (8 427) 51 438, 8 677 15 789.

Aktualijos

COVID-19 rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius informuoja, kad sausio 18 d. Kelmės rajone nustatytas 21 naujas COVID-19 ligos atvejis. 17 atvejų šeiminiai, 4 atvejų užsikrėtimo aplinkybės …
Plačiau

COVID-19 rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius informuoja, kad sausio 17 d. Kelmės rajone nustatyti 32 nauji COVID-19 ligos atvejai. 3 atvejai Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje …
Plačiau

COVID-19 rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius informuoja, kad sausio 13 d. Kelmės rajone nustatyti 3 nauji COVID-19 ligos atvejai. 1 atvejis susijęs su Kelmės rajono …
Plačiau

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL PASLAUGŲ IR PREKYBOS TEIKIMO NUO 2021 M. RUGSĖJO 13 D.

Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą būtina pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys GP nurodytus kriterijus.

GP tikrinimas turi būti atliekamas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją  įrengtose vietose, jeigu to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas.

Jeigu paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose, veiklą vykdo keli paslaugų teikėjai, aptarnaujantys asmenis, turinčius GP, ir asmenis, neturinčius GP, Nutarimo Nr. 152  3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių asmenų srautai bendrose paslaugų teikimo vietų, prekybos centro erdvėse (pvz., prekybos centro koridoriuose, vestibiuliuose ir kt.) būtų atskirti. Nesant galimybės atskirti srautų, turi būti užtikrinta, kad į bendras paslaugų teikimo vietos (-ų), prekybos centro erdves patektų tik asmenys, atitinkantys Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas).

Prie įėjimo arba paslaugų gavėjui užėjus į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą. Kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti, paslaugų teikimo, prekybos vietos viduje netoli įėjimo gali būti įrengta vieta, kur atliekamas tikrinimas. Tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad  iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, asmuo nepateks toliau į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą.

Informacija apie tai, kad paslaugų teikimo vietoje paslaugos teikiamos tik asmenims su GP, turi būti iškabinta prie įėjimo į paslaugos teikimo vietą, pvz., ant durų, kitoje paslaugos gavėjams matomoje vietoje.

Tinka ir vizualinė patikra, nes ne tik GP yra priimamas, bet ir kiti dokumentai: ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas ar kitas ne ES šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotos pažymos, išrašai iš e.sveikatos.

Vizualiai.

Jei prekyba vykdoma nuotoliniu būdu, o atsiimti prekę gali asmenys ir su GP, ir be jo, prekės atsiėmimo vietose turi būti užtikrintas privalomas kaukių dėvėjimas ir kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių laikymasis, tokios atsiėmimo vietos negali būti ten, kur lankosi asmenys tik su GP.

Atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla.

Prekių užsakymas atsiėmimo vietoje nėra leidžiamas.

Galima, tačiau privalo būti aptarnaujami tik GP turintys asmenys. Atsiskaitymas turėtų vykti be kontakto su pardavėju.

Nėra numatyta kontakto trukmė, o tik kontakto faktas.

Išimtys taikomos tik šioms veikloms (tik šios veiklos galimos be Galimybių paso):

31.3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;

31.24. finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Jei šių paslaugų teikimo vietos yra prekybos centruose, didesniuose nei 1500 kv.m., patekimas į šias paslaugų teikimo vietas turi būti užtikrintas taip, kad nesimaišytų asmenų, turinčių GP ir neturinčių GP srautai.

LRV nutarime Nr. 152 nurodytomis „kontaktiniu būdu teikiamomis paslaugomis“ laikytinos visos „gyvai“ (ne nuotoliu, telefoninio ar elektroniniu ryšio, ar vaizdo transliacijų priemonėmis) teikiamos paslaugos, kurių metu yra kontaktas (nebūtinai artimas fizinis) su paslaugos gavėju, tai yra kai aptarnaujamas klientas (pvz., kliento aptarnavimas banke, batų taisykloje ar kt.).

Kai prekybos centre ar kitose paslaugų teikimo vietose aptarnaujami asmenys tik su GP (kaip ir daugelyje kitų vietų), kaukių dėvėjimas yra neprivalomas, bet labai rekomenduojamas.

Paslaugų teikimo ir prekybos vietose, kuriose aptarnaujami asmenys ir be Galimybių paso, kaukių dėvėjimas yra privalomas.

Už aptarnaujamų asmenų atitikties įvertinimą LRV nutarimo Nr. 152  3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams atsakingas veiklos vykdytojas, paslaugų teikėjas.

Kad asmenys be GP nepatektų į veiklos vykdymo vietą, kurioje pagal LRV nutarimą gali būti aptarnaujami tik asmenys su GP, turi užtikrinti veiklos vykdytojas.

Atsakomybė veiklos vykdytojui – vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalimi, visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas, sukėlęs pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Už dokumentų klastojimą gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tokiu atveju kviečiama policija.

Jeigu veikla vykdoma su Galimybių pasu (aptarnaujami asmenys su GP), kaukės darbuotojams rekomenduojamos.

Darbuotojams GP turėti neprivaloma.
Neprivalo testuotis asmenys, jei jie nėra šio prekybos centro darbuotojai ir nevykdo veiklos, kurios darbuotojai privalo periodiškai profilaktiškai testuotis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 544.

Darbuotojams GP turėti neprivaloma.
Mažmeninės prekybos darbuotojai privalo periodiškai profilaktiškai testuotis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.544.

Jeigu prekybos centro bendras prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m ir jame vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos , į prekybos centrą galima bus patekti be GP. Kitais atvejais į prekybos centrą, kurio plotas didesnis nei 1 500 kv. m. bus aptarnaujami asmenys tik su GP.

Neprivaloma, tačiau kaukių dėvėjimas labai rekomenduojamas. Prekybos centrai, prekybos ir paslaugų teikimo vietos gali nusistatyti savo tvarką dėl asmens apsaugos priemonių dėvėjimo.

Kaukės vaistinėse privalomos visiems, kadangi vaistinės gali aptarnauti lankytojus ir su GP, ir be GP.

Tai turėtų būti sutartinis nuomotojo ir nuomininko sprendimas.

Galimybių pasas nėra reikalingas teikiant paslaugas, vykdant prekybą ar ūkinę veiklą atvirose erdvėse visais atvejai, nepriklausomai nuo to, kiek asmenų yra aptarnaujama. Asmenų skaičiaus ribojimas iki 500 taikomas tik atvirose erdvėse organizuojamiems komerciniams ir nekomerciniams kultūros, pramogų, sporto renginiams, šventėms, mugėms, festivaliams ar kitiems tam tikrą laiką trunkantiems organizuotiems žmonių susibūrimams viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

Galimybių pasas*

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

Viešasis maitinimas nuo rugsėjo 13 d.

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS, KURIOSE APTARNAUJAMI TIEK GALIMYBIŲ PASĄ TURINTYS, TIEK JO NETURINTYS KLIENTAI

Asmenys be Galimybių paso viešojo maitinimo įstaigose gali būti aptarnaujami tik atvirose erdvėse.

Jei viešojo maitinimo įstaigose aptarnaujami klientai tiek su Galimybių pasu, tiek be jo, prie vieno stalo gali būti ne daugiau nei 5 asmenys (išskyrus šeimos narius ar vieno namų ūkio narius), nepriklausomai ar jie turi Galimybių pasą ar jo neturi.

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnauti klientus tiek su Galimybių pasu, tiek be jo, yra leidžiama tik atvirose erdvėse. Yra rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Laikytis 2 m atstumo nuo kitų lankytojų būtina

Ne, teikti maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, yra draudžiama.

Asmenys be Galimybių paso viešojo maitinimo įstaigose gali būti aptarnaujami tik atvirose erdvėse.

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS, KURIOSE APTARNAUJAMI TIK GALIMYBIŲ PASĄ TURINTYS KLIENTAI*

Tose viešojo maitinimo įstaigose, kuriose aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys klientai, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėjimas nesėdint prie stalo, saugaus 2 m atstumo laikymasis nuo kitų lankytojų yra rekomenduojami.

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnaujančiose tik klientus, turinčius Galimybių pasą, žmonių skaičius prie stalo nėra ribojamas.

Taip, teikti maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, yra leistina.

Taip, asmenys, neturintys Galimybių paso, galės užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti bus galima specialiai tam įrengtose patalpose ar vietose, atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys Galimybių pasą. Tuo siekiama valdyti Galimybių pasą turinčių ir neturinčių žmonių srautus.

Taip, atvykus pasiimti maisto išsinešti, Galimybių paso neturintiems klientams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei atvykus užsakymo dar reikia šiek tiek lukterti – tai daryti ne ilgiau nei 15 min. arba palaukti kitoje erdvėje (pvz., lauke). Taip pat, įėjus į patalpas, būtina laikytis saugaus 2 m atstumo.

*Už reikalavimų nesilaikymą administracinė atsakomybė taikoma paslaugos teikėjui. Baudos dydis – nuo 1500 iki 6000 eurų.

Galimybių pasas*

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

1808 Koronaviruso karštoji linija Nemokamai   Kasdien 8–20 val. Registracija į mobiliuosius punktus tyrimui dėl koronaviruso infekcijos.
+370 615 25836Savivaldybės kontaktas dėl izoliacijos  I–IV   8–17 val.   V   8–15.45 val. reda.zalandauskiene@kelme.lt
1809Bendra emocinės paramos linijaVisą parą Nemokamai Vienija „Vilties liniją“ (suaugusiesiems), „Pagalbos moterims liniją“, „Jaunimo liniją“,  „Vaikų liniją“ ir „Sidabrinę liniją“ (senjorams). Kreiptis pajutus nerimą, vienišumo jausmą arba susidūrus su koronaviruso sukeltais sunkumais.
Pagalbasau.lt   
+370 5 2649676Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštoji linija   I–IV   8–17 val.   V   8–15.45 val. Kreiptis kilus klausimų dėl izoliacijos reikalavimų, izoliacijos vietos keitimo, ūkinės komercinės veiklos vykdymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu.
koronavirusas@sam.ltInformacijael. paštu apie koronavirusą    Atsakinėjama    I–IV   8–17 val.V   8–15.45 val. Kreiptis kilus klausimų apie koronavirusą, galiojančias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos sąlygas, ūkinės veiklos vykdymą. 
KoronaSTOP.ltApibendrinta informacija apie koronavirusą 
sam.lrv.lt informacija

Taip pat klauskite naudodamiesi Facebook Messenger programėle https://www.messenger.com/t/koronasos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštoji linija (8 5) 264 9676 (: I–IV 8:00–17:00; V 8:00–15:45; VI 8:00–17:00).

Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu koronavirusas@sam.lt.

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronoviruso, susijusiais klausimais institucijos gyventojams teikia informaciją šiais kontaktais (institucijų darbo valandomis, jeigu nenurodyta kitaip):

 • Užsienio reikalų ministerija: (85) 236 2444. Darbo valandomis piliečiams teikiama informacija ministerijos kompetencijos klausimais, o pasibaigus darbo valandoms, poilsio ir švenčių dienomis – pirminė informacinė konsulinė pagalba užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams. Naudinga informacija grįžtantiems į Lietuvą: https://urm.lt/covid19, rekomendacijos keliaujantiems į užsienį: https://keliauk.urm.lt.
 • Pasienio klausimai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos numeris, kuris budi visą parą: (85) 271 93 05
 • Oro uostų klausimai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai. Informacija telefonu teikiama visą parą: 861244442
 • Valstybinė mokesčių inspekcija (mokestiniai klausimai): 1882. E. paklausimai teikiami per Mano VMI, naudojantis paslauga Paklausimų teikimas. vmi@vmi.lt
 • „Sodros“ informacijos centras (socialinio draudimo, išmokų, pensijų, nedarbingumo klausimai), konsultuoja pirmadieniais-ketvirtadieniais 8-17 val., penktadieniais – 8-15.45 val.: 1883, 85 250 0883. El. paštas: info@sodra.lt
 • Valstybinė darbo inspekcija (darbo teisės, Darbo kodekso, darbo ginčų, atostogų, atleidimo iš darbo ir kiti klausimai), konsultuoja pirmadieniais-ketvirtadieniais 9-16 val., penktadieniais 9-15 val.: 85 213 9772. El. paštas: info@vdi.lt 
 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (vartotojų teisių klausimai, klausimai dėl atšauktų renginių, kelionių, kitų vartotojų pirktų paslaugų atsisakymo ir pinigų susigrąžinimo): (85) 262 6760 arba (85) 265 0368 (Europos vartotojų centras), el. p. tarnyba@vvtat.lt
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (socialinė sritis ir darbas): 8 706 68 180, 85 266 4238, 8706 64 238, post@socmin.lt
 • Viešosios tvarkos, policijos veiklos informacija teikiama el. p. info@policija.lt arba telefonu: 8700 60 000
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija (konsultacijos verslo klausimais): verslui@eimin.lt
 • Finansų ministerija (su mokesčiais verslui ir gyventojams susiję klausimai): rsvp@finmin.lt
 • Susisiekimo ministerija (transporto ir susisiekimo klausimai karantino metu): 85 261 2363, sumin@sumin.lt

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronoviruso, institucijos verslui teikia informaciją šiais kontaktais (institucijų darbo valandomis, jeigu nenurodyta kitaip):

 • Akcizai, mokestinė pagalba verslui, parama, kasos aparatai (VMI): 1882 arba 8 5 260 5060
 • Subsidijos darbdaviams ir savarankiškai dirbantiems (SODRA ir Užimtumo tarnyba): 1883 arba 8 5 250 0883
 • Paskolos ir kitos pagalbos priemonės, taikomos verslui (INVEGA): 8 5 210 0601, uzklausos@invega.lt 
 • Klausimai apie importuojamas prekes, pašto siuntas (Lietuvos muitinė): 8 800 900 80, info@lrmuitine.lt
 • Klausimai, susiję su ES fondų lėšų panaudojimu (CPVA): 8 5 219 1568, ESfondaiCOVID-19@cpva.lt 
 • Mokesčiai, ekonominio skatinimo priemonės įstatymų lygmenyje (Finansų ministerija): rsvp@finmin.lt
 • Konsultacijos verslo klausimais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija): verslui@eimin.lt 
 • Verslo prisitaikymas ir paramos priemonės (Versli Lietuva): konsultacijos@verslilietuva.lt

Informacija atnaujinta: 2021 12 30

Skip to content