Vaikų dienos centrai


Kelmės Maltiečių Užvenčio vaikų dienos centras

Vaikų dienos centro lankytojai – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pradinių klasių mokiniai (amžius – nuo 7 iki 11 metų).

Teikiamos paslaugos:

 • dienos užimtumo;
 • socialinės;
 • psichologo.

Veiklos:

 • pamokų ruoša;
 • laisvalaikio užimtumas;
 • edukaciniai užsiėmimai;
 • išvykos, ekskursijos;
 • kulinarinės pamokėlės;
 • švenčių organizavimas;
 • užsiėmimai su tėvais, bendra veikla su socialiniais partneriais.

Kontaktai

Adresas: P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r.
Tel. 8 682 15 977
El. p. [email protected]
Nuoroda

Kelmės Maltiečių vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras įsikūręs Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje. Centras turi tris patalpas, skirtas pamokų ruošai, laisvalaikio praleidimui, edukacinėms veikloms bei užsiėmimams. VDC gali naudotis progimnazijos sporto sale, kompiuterių klase, valgykla.

Centro veikloje dalyvauja ir talkina Kelmės jaunieji maltiečiai.

Vykdomos veiklos vaikams:

 • ruošiamos pamokos,
 • užsiimama įvairiais rankdarbiais,
 • sportuojama,
 • vaidinama,
 • žaidžiama,
 • vedamos įvairios edukacinės, prevencinės programos,
 • pietaujama,
 • organizuojamos išvykos, vasarą rengiami turistiniai žygiai, stovykla.

Dienos centro veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai, kurie padeda vaikams ruošti pamokas, organizuoja laisvalaikį: drauge su vaikais žaidžia, piešia, organizuoja viktorinas, sporto užsiėmimus, veda diskusijas aktualiomis vaikams temomis.

Darbas su tėvais:

 • tėvams, reikalui esant, teikiamos individualios konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka.

Kontaktai

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Tel. +370 614 86 461
El. paštas [email protected]
Nuoroda

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centras „Draugystė“

Klientai: mokyklinio amžiaus vaikai iš Kelmės miesto, Kelmės apylinkių ir Kukečių seniūnijų.

Vaikų dienos centre siūlomos veiklos vaikams:

 • pagalba vaikams ruošiant namų darbus;
 • prevencinės programos „Žalingi įpročiai“ užsiėmimai;
 • teoriniai ir praktiniai užsiėmimai „Asmens higiena“;
 • individualūs pokalbiai „Įveikiame kartu“ (prevencinė programa buvo aprobuota 2006 m. spalio 25 d.);
 • šokio studija;
 • kūrybiniai darbeliai;
 • maisto gaminimas.
 • sportiniai užsiėmimai;
 • kompiuterinio raštingumo užsiėmimai;
 • kultūriniai renginiai;
 • išvykos.

Kontaktai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 2, Kelmė
Tel. (8 427) 54 111
Nuoroda

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Parama“

Klientai: mokyklinio amžiaus vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos:

 • individualios konsultacijos;
 • pamokų ruoša;
 • specialiosios pedagoginės pagalbos grupė;
 • vaikų užimtumas po pamokų (vaidybos būrelis „Noriu kurti“, kūrybinės dirbtuvėlės);
 • individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, meno terapija;
 • vaikų užimtumas vasaros atostogų metu;
 • įvairios išvykos, ekskursijos;
 • maitinimas (pavakariai) kiekvieną darbo dieną;
 • sociokultūrinės paslaugos.

Kontaktai

Adresas J. Janonio g. 11E, Kelmė
El. p. [email protected]
Nuoroda

Budraičių bendruomenės vaikų dienos centras „Kregždžiukų lizdas“

Vaikų dienos centro lankytojai Budraičių gyvenvietės ir aplinkinių kaimų vaikai.

Vaikų amžius – nuo 6 iki 18 metų (mokiniai nuo 0 iki 12 klasės).

VDC lankytojų užimtumas organizuojamas pirmadieniais–trečiadieniais nuo 13.00 iki 17.00 val.

Dienos centre vykdomos veiklos:

 • pamokų ruoša vyksta pirmadieniais–trečiadieniais nuo 13.00 iki 14.30 val.; nespėję paruošti pamokų iki pavakarių, jas baigia ruošti grįžę iš valgyklos;
 • pavakarius VDC lankytojai valgo Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus valgykloje pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.30 val.;
 • kūrybiniai užsiėmimai ir pasiruošimas įvairioms šventėms vyksta pirmadieniais nuo 15.00 iki 17.00 val. bendruomenės salėje;
 • antradieniais vykdomos sportinės veiklos bendruomenės sporto salėje (šaltuoju metų laiku) arba bendruomenės namų kieme įrengtoje sporto aikštelėje (šiltuoju metų laiku) nuo 15.00 iki 17.00 val.;
 • trečiadieniais vyksta edukaciniai konditerijos užsiėmimai bendruomenės namų virtuvėje nuo 15.00 iki 17.00 val.;
 • savaitgaliais ir šventinėmis dienomis vykdomos bendros nemokamos veiklos kartu su Budraičių bendruomenės narių ir vietos gyventojų šeimomis (nemokami spektakliai, koncertai, išvykos, valstybinės ir liaudies šventės);
 • naudojamasi Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus baseino paslauga, vykdomos veiklos mokyklos lauko stadione.

Adresas: Mokyklos g. 3, Budraičių k. Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.
Tel. 8 614 40 608
El. p. [email protected]
Interneto išorinė nuoroda – socialinio tinklo „Facebook“ paskyra „Budraičių bendruomenė“.

Tytuvėnų vaikų dienos centras ,,Samarietukas“

Šį centrą lanko 7–15 metų vaikai.

Vykdomos veiklos:

 • vaikų maitinimas;
 • pamokų ruoša;
 • individualios ir grupinės psichologo konsultacijos;
 • dalyvavimas viešuose miesto renginiuose;
 • sportiniai užsiėmimai;
 • maisto ruoša;
 • dailės terapijos užsiėmimai;
 • švenčių, minėtinų dienų organizavimas;
 • įvairūs prevenciniai renginiai;
 • pirmosios medicinos pagalbos mokymai.

Kontaktai

S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, Kelmės r.
Nuoroda


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-07-26