null3


Parama šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus


Kelmės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

Teikiamos paslaugos:

 • būsto pritaikymo darbai (pritaikomi įvažiavimai, vandentiekis, kanalizacija);
 • piniginė parama būstui pritaikyti.

Kontaktai

Adresas: Žemaitės g. 23, Kelmė
Tel. (8 427) 69 065
Internete

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

Teikiamos paslaugos:

 • pavėžėjimo paslauga asmenims su negalia;
 • kompensacinė technika;
 • individualios priežiūros darbuotojo pagalba šeimoms, kuriose yra vaikų iki 12 mėnesių arba vaikų su negalia iki 36 mėnesių amžiaus. Individualios priežiūros darbuotojas kartu su socialiniu darbuotoju teikia socialinės priežiūros paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms, stiprinant šeimų gebėjimus rūpintis šiais vaikais, užtikrinant jų saugumą, poreikių tenkinimą, ruošiant maistą, tvarkant buitį, rūpinantis higiena, bendraujant ir kt.;
 • laikino atokvėpio paslauga vaikams su negalia, sudarant sąlygas artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą;
 • asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslauga asmenims (vaikams), kuriems nustatytas neįgalumas (palydint, padedant namuose ir kt.);
 • pagalbos į namus paslaugos asmenims ir (ar) šeimoms, auginančioms vaikus su negalia (tvarkant buitį, gaminant maistą, mokant mokesčius ir kt.).

Kontaktai

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Tel. (8 427) 69 067
Internete

Kelmės rajono vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba

Teikiamos paslaugos:

 • užtikrina ankstyvą vaikų raidos sutrikimų išaiškinimą;
 • teikia ankstyvą ir efektyvią kompleksinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams).

VRSAR tarnyboje paslaugos teikiamos ankstyvojo amžiaus vaikams (nuo gimimo iki 7 m. amžiaus, pirmenybė – vaikams iki 4 m.), turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų, jų rizikos faktorių).

Kontaktai

Tel.: (8 427) 69 223, 8 616 84 026
Internete

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Teikiamos paslaugos:

 • įvertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padeda jas išspręsti, rasti optimalią ugdymo vietą ir formą;
 • teikia metodinę pagalbą specialiojo ugdymo klausimais švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams;
 • organizuoja savitarpio pagalbos grupes tėvams, auginantiems neįgalius vaikus (autistus vaikus);
 • organizuoja pozityvios tėvystės mokymus;
 • veda meno terapijos (individualios ir grupinės) užsiėmimus.

Kontaktai

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Tel. (8 427) 61 184
Internete

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

Teikiamos paslaugos:

 • ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė neįgaliems vaikams. Vaikų, turinčių lengvą, vidutinę ir sunkią negalią, ugdymas atsižvelgiant į jų individualybę, sutrikimų specifiką bei sveikatos būklę ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas.

Kontaktai

Adresas: A. Mackevičiaus g. 21, 86134 Kelmė
Tel. (8 427) 61 198
Internete

Kelmės specialioji mokykla

Teikiamos paslaugos:

 • teikia pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7–21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kontaktai

Adresas: Liolių g. 19, Kelmė
Tel. (8 427) 51 325
Internete

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

Teikiamos paslaugos:

 • psichologo konsultacijos;
 • psichiatro konsultacijos.

Kontaktai

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 84A, Kelmė
Tel. (8 427) 61 453

BĮ Liolių socialinės globos namai

Teikiamos paslaugos:

 • integrali pagalba asmens namuose (dienos socialinė globa asmens namuose, slauga asmens namuose).

Kontaktai

Adresas: Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės r.
Tel. 8 684 21 364
Internete

Kelmės rajono neįgaliųjų draugija

Teikiama paslauga:

 • pavėžėjimas.

Kontaktai

Adresas: Lyros g. 4, Naudvario k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r.
Tel. (8 427) 52 103
Internete

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius

Teikiama pagalba:

 • inventoriaus nuoma: medicininės funkcinės lovos, neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės su ratukais, tualeto kėdės, ramentai, lazdos ir kt.

Kontaktai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 2, Kelmė
Tel.: (8 427) 54 111; 8 615 35 634
Internete

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus bendruomeniniai šeimos namai

Paslaugų gavėjai – visos šeimos, auginančios vaikus.

Teikiamos paslaugos:

 • psichologo konsultacijos;
 • pavėžėjimo paslauga. Ši paslauga teikiama tėvams ir vaikams, kurie neturi savo transporto priemonės, gyvena nuošaliose rajono vietovėse, vyksta į Bendruomeninių šeimos namų mokymus ar užsiėmimus;
 • vaikų priežiūros paslauga – kai tėvai dalyvauja mokymuose ar veiklose, organizuojama jų vaikų nuo 3 iki 7 metų priežiūra.

Kontaktai

Adresas: Birutės g. 9, Kelmė
Tel. 8 646 06 991
Internete


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-04-12