null3


Laikinas apgyvendinimas


Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro krizių skyrius

Paslaugos gavėjai:

  • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
  • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos, nepilnametės motinos);
  • asmenys, patekę į krizinę situaciją (nukentėję nuo gaisro ir pan.);
  • asmenys, patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę (nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.).

Paslaugų rūšis – socialinės priežiūros paslaugos:

  • intensyvi krizių įveikimo pagalba.

Kontaktai

Adresas: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., 86435 Kelmės r.
Tel. +370 636 61 136, el. paštas [email protected]
Nuoroda

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, išgyvena krizinę situaciją ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Kontaktai

Adresas: Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės r.
Dėl apgyvendinimo kreiptis tel.: 8 683 79 229, 8 613 99 520
Nuoroda


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-03-24