Lygių galimybių politikos įgyvendinimas


 

  • Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą

 

 

 

 

 

 

 

  • Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei, teisėms bei galimybėms užtikrinti)

 

 

 


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-08-10