2023-02-03 Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 9,5) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.1. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
1.4. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

arba:

2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1. darbo patirties sritis – teisės aktų nustatyta darbo patirtis, aprėpianti vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.;
2.2. darbo patirtis srityje – 1 metai;

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;52672.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.


Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-02-03