null3


2023-01-27 Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnysis specialistas


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vyresniojo specialisto (dirbantis pagal darbo sutartį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,2-8,1) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:   išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/bendrojo-priemimo-skyriaus-vyresnysis-specialistas-322;855560.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-01-27