2023-01-26 Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (nepriklausančio skyriams, karjeros valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficientas 9,0) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:  

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – ekonomika (arba);
studijų kryptis – politikos mokslai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirties sritis – asmens duomenų apsaugos srities patirtis;
darbo patirtis srityje – 1 metai;

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;52564.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.


Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-01-26