2023-01-04 Savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vyriausiasis specialistas išmokoms


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vyriausiojo specialisto išmokoms(dirbantis seniūnijoje) ( pagal darbo sutartį) (pareiginės algos koeficientas 7,2-8,1) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  1. Išsilavinimas –turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:
    1.1. studijų kryptis – ekonomika (arba);
    1.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
    1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas.
  2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/tytuvenu-apylinkiu-seniunija-vyriausiasis-specialistas-ismokoms-dirbantis-seniunijojepareigines-algos-koeficientas-7281-priklausomai-nuo-profesinio-darbo-stazopareigine-alga-neatskaicius-mokesciu-nuo-133920-322;849890.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorius      Stasys Jokubauskas


Paskutinio atnaujinimo data: 2023-01-09