null3


2020 m. savivaldybės finansinės ataskaitos


Savivaldybės konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinys
Metų
1 dalis
2 dalis
Savivaldybės iždo
finansinių ataskaitų rinkinys
I ketvirčioPusmečioIII ketvirčioMetų
Savivaldybės administracijos
finansinių ataskaitų rinkinys
I ketvirčioPusmečioIII ketvirčioMetų
1 dalis
2 dalis
3 dalis
4 dalis

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-05-22