2023-05-17 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 9,0 ) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. Darbo patirties sritis – turėti pedagoginio darbo stažą; darbo patirtis srityje – 3 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
4. Atitikimas kitiems reikalavimams:
4.1. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. ISAK-1717  nustatytus kvalifikacinius  reikalavimus (išskyrus 5 p.).
5. Transporto priemonių pažymėjimai:
5.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
6. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
6.1. turėti pedagogo kvalifikaciją.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-kulturos-ir-sporto-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;53826.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė           Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: