UAB „Kelmės vanduo“ skelbia konkursą bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti


Uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės vanduo“ veikianti adresu Kooperacijos g. 1A, 86132 Kelmė, įmonės kodas 162559136 skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigoms eiti. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo 1911 eurų.

PAREIGYBĖS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai Direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigybei užimti:

 1. aukštasis universitetinis inžinerijos arba vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos išsilavinimas, (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
 3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti;
 4. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
 5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovo darbo patirtį;
 6. žinoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos geriamojo
  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių vandentvarkos įmonių veiklą, reikalavimus;
 7. žinoti darbo saugos ir sveikatos, civilinės saugos, saugos technikos, statybos, gamybinės
  sanitarijos ir gaisrinės saugos taisykles ir normas;
 8. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

PRIVALUMAI:

 1. privalumas turėti galiojantį Darbų saugos pažymėjimą vykdyti darbdavio, jam atstovaujančio asmens funkcijas;
 2. privalumas turėti užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą, lygis ne mažesnis nei B1.

PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

 1. asmens dokumento kopija;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 3. gyvenimo aprašymas (CV);
 4. pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
 5. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija;
 6. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus (pvz. darbo sutartys ir jos pakeitimai, įsakymų dėl paskyrimo į pareigas kopijos, darboviečių išrašai, SODROS išrašai ar kt.).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos departamento portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/uab-kelmes-vanduo-direktoriaus-pavaduotojas-322;735070.html?fbclid=IwAR1ttybelbYGv_S03cH690D48R84rGm4uhXoS0pKMWYpSUDsj8YPjFopZ4

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis).

Papildoma informacija teikiama telefonu 8 614 50789.


Kitos naujienos

Dalintis