Teritorijų planavimas

 • 2018 m. patvirtinti detalieji planai
 • 2015 m. patvirtinti detalieji planai
 • 2014 m. patvirtinti detalieji planai
 • 2013 m. patvirtinti detalieji planai
 • 2012 m. patvirtinti detalieji planai
 • Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialusis planas
 • Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas
 • Paverpenio kaimo teritorijos dalies prijungimas prie Kelmės miesto specialusis planas
 • Kelio ruožo Tytuvėnai–Šiluva pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimo specialusis planas
 • Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas
 • Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Teritorijų planavimo SKELBIMAI

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą neatlikti Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija atnaujinta: 2022 06 14

Skip to content