Savivaldybės tarybos sudarytos komisijos

Komisijos, tarybos
pavadinimas
Pirmininko vardas, pavardė,
tel., 
el. paštas
Nariai
Bendruomenės sveikatos tarybaLina Balčiūnienė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. lina.balciuniene@kelme.lt
Romas Atkočaitis
Dalė Leliukienė 
Irena Banevičiūtė
Danutė Laivienė
Ona Granickienė
Alma Mackevičienė
Janina Samušienė
Snieguolė Zavadskienė
Bendruomeninė vaiko teisių apsaugos tarybaDanutė Laivienė, pavaduotoja
Virginija Čerkauskienė, sekretorė
Neringa Bagdonavičienė
Lina Balčiūnienė 
Deimantė Banaitienė
Daiva Ignotaitė
Asta Trijonienė 
Reda Každailienė
Marytė Lencienė
Vaida Linikienė
Modesta Pobrėžienė
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė
Laura Šumskienė
Sniegena Urbelienė
Simona Žilinskienė
Šeimos komisijaDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt
Neringa Bagdonavičienė
Saulius Mockus
Virginija Čerkauskienė
Rita Levickienė
Daiva Stonienė
Aušra Sutkuvienė
Mindaugas Grigalius
Lina Šimkevičienė
Lina Milašauskienė
Specialiojo daugiabučių
namų savininkų bendrijų
rėmimo fondo taryba
 Salomėja Ramanauskienė
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas
Etikos komisijaDalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26 368
El. p. daliabalciuniene5@gmail.com
Ramūnas Baranauskas
Stasys Lekšas
Reda Mažonavičienė
Ingrida Makauskienė
Irena Sabaliauskienė
Edmundas Zaleckas
Eismo saugumo
komisija
 Vidas Račas (pavaduotojas)
Gytis Juchnevičius
Alvydas Gerbenis
Romas Atkočaitis
Jolanta Dausinienė
Genadijus Lukminas
Rimantas Dobrovolskis
Rimantas Giržadas
Garbės piliečio vardo suteikimo
ir garbės ženklo „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“ skyrimo
kandidatų atrankos komisija
Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Vytautas Barkauskas
Kęstutis Bilius
Emilija Kvietkuvienė
Gintautas Astašauskas
Sonata Venckienė
Neįgaliųjų reikalų
komisija
 Birutė Alūzienė
Vytautas Brakauskas
Sigita Butnorienė
Aldona Kvintufelienė
Danutė Laivienė
Marytė Lencienė
Borisas Markulis
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Janina Samušienė
Erminijus Simonavičius
Dalia Viliūnienė
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijaArūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81 987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt
Marytė Lencienė
Rokas Laurinaitis
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė
Nevyriausybinių organizacijų taryba Algimantas Armonas
Janina Samušienė
Dalia Viliūnienė
Nelė Želvienė
Nerijus Peleckis
Dalia Skardžiuvienė
Kęstutis Bilius
Albertas Brazas
Egidijus Ūksas
Bendruomeninių organizacijų taryba Neringa Bagdonavičienė
Kristina Bertašienė
Regina Bogušienė
Jūratė Gotautienė
Regina Karašauskytė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Dalia Skardžiuvienė
Egidijus Ūksas
Jaunimo reikalų tarybaEgidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Tel. mob.8 669 74 285
El.p.: egidijus.uksas@kelme.lt
Neringa Bagdonvičienė,
Austėja Bagdonavičiūtė,
Virginija Čerkauskienė
Dainius Ivoškis,
Miglė Laurinavičiūtė,
Egidijus Mikovičius,
Nedas Nekrašas,
Rima Rimdeikienė,
Antikorupcijos komisijaJanina Skeberdienė
Mob. 8 612 51 459
El. p. janinaskeb@gmail.com
Vilma Ancikevičienė
Daiva Aleksandravičienė
Ramūnas Baranauskas
Danutė Laivienė
Vaida Linikienė
Ingrida Savickienė
Kultūros ir meno taryba Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Sonata Venckienė
Nomeda Jokubauskienė
Algimantas Armonas
Asta Barčiauskienė
Kęstutis Bilius
Rita Grišienė
Ona Granickienė
Danutė Žalpienė
Emilija Kvietkuvienė
Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisijaRima Rimdeikienė (sekretorė)  
Stasys Jokubauskas
Albertas Brazas
Emilija Kvietkuvienė
Sonata Venckienė
Komisija literatūrinėms
premijoms skirti,
leidžiamiems literatūros
kūriniams vertinti
ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti
Sonata Venckienė
(pirmininko pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Danguolė Garnienė
Valerija Puišienė
Ona-Laima Gudzinevičiūtė
Daiva Stonienė
Emilija Kvietkuvienė
Rita Grišienė
Alma Paulauskienė
Vytautas Šimkūnas
Narkotikų kontrolės
komisija
Stasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Virginija Čerkauskienė
Reda Každailienė
Danutė Laivienė
Rokas Laurinaitis
Vaida Linikienė
Audronė Palubinskienė
Dalius Prakuraitis
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Alma Ūksienė
Sonata Venckienė
Nuolatinė statybos
komisija
 
Tel. (8 427) 69 070
Konkrečių institucijų atstovai
Savivaldybės peticijų
komisija
Albertas Brazas
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertasbrazas@gmail.com
Danutė Laivienė –
pirmininko pavaduotoja
Petras Barakauskas
Dainius Ivoškis
Arūnas Kasparavičius
Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programos
priežiūros komisija
 Tomas Adomaitis
Kęstutis Bilius
Ramūnas Baranauskas
Justinas Drapanauskas
Stasys Jokubauskas
Saulius Mockus
Laima Tyliutė
Egidijus Ūksas
Mantas Varnelis
Vilija Virbickė
Smulkių ir vidutinių ūkių
plėtros programos
administravimo komisija
Zenonas Mačernius
Mob. 8 686 14 990
El. p. zenonas.macernius@gmail.com
Andrius Augustis
Ramūnas Baranauskas
Vytautas Barkauskas
Gintaras Baškys
Joana Miliauskienė
Egidijus Ūksas
Vytautas Vaičikauskas
Socialinės paramos
klausimams spręsti
komisija
Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt
Reda Každailienė –
pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė –
sekretorė
Arūnas Kasparavičius
Marytė Lencienė  
Vida Sinkevičienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė
Strateginio planavimo komisijaEgidijus Ūksas –
pimininko pavaduotojas
Ramūnas Baranauskas
Kęstutis Bilius
Zenonas Mačernius
Stasys Lekšas
Albertas Brazas
Danutė Ivanauskienė
Studijų rėmimo programos
taryba
Egidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt
Dalia Balčiūnienė
Albertas Brazas
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Sonata Venckienė
Vilija Virbickė
Finansinės paramos visuomeninėms organizacijoms
rėmimo komisija
 Ramūnas Baranauskas
Egidijus Ūksas
Jadzė Gaupšienė
Lina Mikalajūnaitė    
Saulius Mockus
Salomėja Ramanauskienė
Irena Sabaliauskienė
Janina Samušienė
Danutė Laivienė
Nelė Želvienė
Komisija valstybės turtui
pripažinti nereikalingu
arba netinkamu
(negalimu) naudoti,
nurašyti ir likviduoti
Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt
Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Dainius Gudavičius
Vida Žalpienė
Etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros tarybaEgidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt
Sonata Venckienė (pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Nomeda Jokubauskienė
Lina Mikalajūnaitė
Agnė Buchaitė
Danutė Žalpienė
Dalia Miliauskienė
Roma Kančiauskienė
Martynas Dzimidas
Rita Ščiglinskienė
Atminimo įamžinimo komisija 1. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
2. Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas;
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
4. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūrą;
5. Savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas;
6. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūros paveldą;
7. Savivaldybės administracijos vyriausiasis kalbos tvarkytojas;
8. Kelmės krašto muziejaus direktorius;
9. Kelmės kultūros centro direktorius.
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijaRamūnas Baranauskas
Saulius Mockus
Stasys Jokubauskas
Vilmantas Kizis

Informacija atnaujinta: 2021 09 23

Skip to content