Savivaldybės tarybos sudarytos komisijos

Komisijos, tarybos
pavadinimas
Pirmininko vardas, pavardė,
tel., 
el. paštas
Nariai
Bendruomenės sveikatos tarybaLina Balčiūnienė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. lina.balciuniene@kelme.lt
Romas Atkočaitis
Dalė Leliukienė 
Irena Banevičiūtė
Danutė Laivienė
Ona Granickienė
Alma Mackevičienė
Janina Samušienė
Snieguolė Zavadskienė
Šeimos komisijaDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt
Neringa Bagdonavičienė
Lina Balčiūnienė
Virginija Čerkauskienė
Mindaugas Grigalius
Daiva Ignotaitė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Lina Milašauskienė
Saulius Mockus
Daiva Stonienė
Aušra Sutkuvienė
Lina Šimkevičienė
Laura Šumskienė
Irena Pobrėžienė
Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo taryba Salomėja Ramanauskienė
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas
Etikos komisijaDalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26 368
El. p. daliabalciuniene5@gmail.com
Neringa Bagdonavičienė
Stasys Lekšas
Reda Mažonavičienė
Ingrida Makauskienė
Irena Sabaliauskienė
Edmundas Zaleckas
Eismo saugumo komisijaStasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Romas Atkočaitis
Teisutis Beržinskas
Jolanta Dausinienė
Rimantas Dobrovolskis
Rimantas Giržadas
Gytis Juchnevičius
Egidijus Ūksas
Garbės piliečio vardo suteikimo ir garbės ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ skyrimo kandidatų atrankos komisijaIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. paštas ildefonsas.petkevicius@kelme.lt
Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Vytautas Barkauskas
Kęstutis Bilius
Emilija Kvietkuvienė
Alvydas Geštautas
Gintautas Astašauskas
Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė, sekretorė
Neįgaliųjų reikalų komisija Birutė Alūzienė
Vytautas Brakauskas
Sigita Butnorienė
Aldona Kvintufelienė
Danutė Laivienė
Marytė Lencienė
Borisas Markulis
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Janina Samušienė
Erminijus Simonavičius
Dalia Viliūnienė
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijaArūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81 987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt
Ramūnas Baranauskas
Rokas Laurinaitis
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė
Nevyriausybinių organizacijų taryba Algimantas Armonas
Janina Samušienė
Dalia Viliūnienė
Nelė Želvienė
Nerijus Peleckis
Stasys Jokubauskas
Salomėja Ramanauskienė
Kęstutis Bilius
Albertas Brazas
Egidijus Ūksas
Bendruomeninių organizacijų taryba Neringa Bagdonavičienė
Kristina Bertašienė
Regina Bogušienė
Jūratė Gotautienė
Regina Karašauskytė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Dalia Skardžiuvienė
Egidijus Ūksas
Jaunimo reikalų tarybaEgidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Tel. mob.8 669 74 285
El.p.: egidijus.uksas@kelme.lt
Neringa Bagdonvičienė,
Austėja Bagdonavičiūtė,
Virginija Čerkauskienė
Dainius Ivoškis,
Miglė Laurinavičiūtė,
Egidijus Mikovičius,
Nedas Nekrašas,
Rima Rimdeikienė,
Antikorupcijos komisijaJanina Skeberdienė
Mob. 8 612 51 459
El. p. janinaskeb@gmail.com
Vilma Ancikevičienė
Daiva Aleksandravičienė
Ramūnas Baranauskas
Danutė Laivienė
Vaida Linikienė
Ingrida Savickienė
Kultūros ir meno tarybaEgidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Tel. mob.8 669 74 285
El.p.: egidijus.uksas@kelme.lt
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Sonata Venckienė
Rita Grišienė
Dalia Miliauskienė
Nomeda Bandzienė
Martynas Dzimidas
Alina Žalandauskienė
Rita Ščiglinskienė
Rima Rimdeikienė – sekretorė
Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisijaIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. paštas ildefonsas.petkevicius@kelme.lt
Rima Rimdeikienė – sekretorė  
Stasys Jokubauskas
Emilija Kvietkuvienė
Vidimantas Parnarauskas
Sonata Venckienė
Komisija literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti
Ildefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. paštas ildefonsas.petkevicius@kelme.lt
Sonata Venckienė – pirmininko pavaduotoja
Rima Rimdeikienė – sekretorė
Danguolė Garnienė
Valerija Puišienė
Ona-Laima Gudzinevičiūtė
Daiva Stonienė
Emilija Kvietkuvienė
Rita Grišienė
Alma Paulauskienė
Vytautas Šimkūnas
Narkotikų kontrolės komisijaStasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Virginija Čerkauskienė
Reda Každailienė
Danutė Laivienė
Rokas Laurinaitis
Vaida Linikienė
Audronė Palubinskienė
Dalius Prakuraitis
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Alma Ūksienė
Sonata Venckienė
Nuolatinė statybos komisija 
Tel. (8 427) 69 070
Konkrečių institucijų atstovai
Savivaldybės peticijų komisijaAlbertas Brazas
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertasbrazas@gmail.com
Danutė Laivienė – pirmininko pavaduotoja
Virginija Kneižienė
Dainius Ivoškis
Arūnas Kasparavičius
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijaStasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Tomas Adomaitis
Arnoldas Barauskis
Kęstutis Bilius
Justinas Drapanauskas
Stasys Jokubauskas
Saulius Mockus
Ingrida Savickienė
Vytautas Sirusas
Algirdas Steponkevičius
Laima Tyliutė
Egidijus Ūksas
Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijaZenonas Mačernius
Mob. 8 686 14 990
El. p. zenonas.macernius@gmail.com
Andrius Augustis
Vytautas Barkauskas
Gintaras Baškys
Joana Miliauskienė
Martynas Puidokas
Egidijus Ūksas
Vytautas Vaičikauskas
Socialinės paramos klausimams spręsti komisijaDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt
Reda Každailienė – pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė – sekretorė
Ramūnas Baranauskas
Rimas Milkintas  
Vida Sinkevičienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė
Strateginio planavimo komisijaEgidijus Ūksas –pimininko pavaduotojas
Ramūnas Baranauskas
Kęstutis Bilius
Zenonas Mačernius
Stasys Lekšas
Albertas Brazas
Danutė Ivanauskienė
Studijų rėmimo programos tarybaEgidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt
Dalia Balčiūnienė
Emilija Kvietkuvienė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Sonata Venckienė
Vilija Virbickė
Komisija valstybės turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašyti ir likviduotiDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt
Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Dainius Gudavičius
Vida Žalpienė
Atminimo įamžinimo komisija 1. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
2. Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas;
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
4. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūrą;
5. Savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas;
6. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūros paveldą;
7. Savivaldybės administracijos vyriausiasis kalbos tvarkytojas;
8. Kelmės krašto muziejaus direktorius;
9. Kelmės kultūros centro direktorius.
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijaRamūnas Baranauskas
Saulius Mockus
Stasys Jokubauskas
Vilmantas Kizis
Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo Kelmės rajone komisijaEgidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt
Arnas Arlauskas
Ona Granickienė
Rita Grišienė
Emilija Kvietkuvienė
Danutė Laivienė
Algirdas Steponkevičius
Sonata Venckienė (sekretorė)
Danutė Žalpienė
Nominacijos „Metų darbas“ darbo grupė Ildefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. paštas ildefonsas.petkevicius@kelme.lt
Sonata Venckienė – pirmininko pavaduotoja, sekretorė
Vilma Ancikevičienė
Kęstutis Bilius
Stasys Jokubauskas
Emilija Kvietkuvienė

Informacija atnaujinta: 2022 01 18

Skip to content