2021 metų auditai ir išvados

  • 2021-08-16, Nr. KA-7, Išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės suteikti papildomą 72 400 eurų garantiją UAB „Kelmės vanduo“ investiciniam projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ įgyvendinti
  • 2021-07-12, Nr. KA-6, Ataskaita „Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimas“
  • 2021-07-12, Nr. KA-5, Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada
  • 2021-05-11, Nr. KA-4, Išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 1,42 mln. eurų trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti
  • 2021-05-11, Nr. KA-3, Išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 793,2 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti
  • 2021-04-21, Nr. KA-2, UAB „Kelmės vanduo“ veiklos audito ataskaita
  • 2021-03-12, Nr. KA-1, VšĮ Kelmės ligoninės audito ataskaita

Informacija atnaujinta: 2021 09 24

Skip to content