Projektai ir investicijos

Projekto pavadinimas – „Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas“

Projekto Nr.
 04.3.1-LVPA-T-116-0012

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę ,,Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto pradžia – 2021-05-27

Projekto pabaiga – 2022-12-04

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 419 259,09 Eur
ES fondų lėšos – 209 629,54 Eur

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 209 629,55 Eur

Projekto tikslas – padidinti Kelmės seniūnijos gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Uždavinys – atnaujinti Kelmės seniūnijos gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

Trumpas projekto aprašymas. Projektu siekiama:

 • kad gatvių apšvietimas atitiktų kokybinius standartus: tamsiu paros metu būtų užtikrintas normatyvinis šviestuvų veikimo laikas, sumažėtų eismo įvykių skaičius (iki 30 proc.) ir sužeistųjų skaičius (per 30 proc.);
 • sumažinti į aplinką išmetamų CO2 bei kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
 • modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą;
 • sumažinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos išlaidas už gatvių apšvietimą;
 • kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte keliamus kokybinius gatvių apšvietimo tolygumo reikalavimus;
 • sumažinti eismo įvykių ir nusikalstamumo riziką, aplinkos taršą.

Planuojama projekto trukmė – 18 mėnesių.

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal 2018 m. rugpjūčio 16 d. pasirašytą finansavimo sutartį Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0008 iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų. Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projekto veiklas – įrengta nauja atvira viešoji erdvė Tytuvėnų mieste. Veiklos įgyvendintos dvejuose žemės sklypuose: 1) sklypas (unikalus Nr. 4400-0982-2255), esantis Skogalio g. 5C, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.; 2) sklypas (unikalus Nr. 4400-0534-5184), esantis Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Pagal techninio projekto Nr. ENERO-31(2014)-TP (2015 m.) „Tytuvėnų urbanistinio draustinio dalies sutvarkymas ir pritaikymas lankymui. Pažintinio tako koncepcija“ sprendinius rangovas UAB „Račkausko Agrotech“ įvykdė šiuos rangos darbus:

–          Vandens telkinio ir jo pakrančių sutvarkymas;

–          Apželdinimo ir mažosios architektūros įrengimas (poilsiui, laisvalaikiui įrengiami suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai);

–          Aktyvaus laisvalaikio aikštyno įrengimas  (vaikų žaidimo aikštelė, vaikų žaidimų įrenginiai, lauko treniruokliai);

–          Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas (esamos aikštelės Šiluvos g. ir Skogalio g. sankryžoje atnaujinamas įrengiant asfalto dangą ir 9 vietų, iš kurių 2 pritaikytos asmenims su negalia, aikštelę);

–          Privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių atnaujinimas (pastato, adresu Maironio g. 2A);

–          Pėsčiųjų tiltų įrengimas;

–          Laiptų įrengimas (į visuomeninės paskirties teritoriją ir gyventojų patogumui patekti į kultūros centrą);

–          Pėsčiųjų takų įrengimas (poilsiui, laisvalaikiui, susisiekimo gerinimui su visuomeninės paskirties pastatais – kultūros centru, VšĮ Piligrimų centru, bažnyčia, Tytuvėnų bendruomenės patalpomis);

–          Apšvietimo infrastruktūros įrengimas (viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimui, saugumui užtikrinti);

–          Priešgaisrinių mašinų privažiavimo aikštelės įrengimas.

Projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0012

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019,,Kraštovaizdžio apsauga“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos fondo ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto pradžia: 2019-03-08

Projekto pabaiga: 2021-12-31

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 311 175,34 Eur

ES fondų lėšos: 264 499,04 Eur

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos: 46 676,30 Eur

Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdį ir ekologinę būklę Kelmės miesto Tūkstantmečio parke.

Uždavinys – sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Kelmės miesto Tūkstantmečio parką.

Trumpas projekto aprašymas.

Projektą „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“ numatoma įgyvendinti siekiant pagerinti Kelmės miesto Tūkstantmečio parko kraštovaizdį ir ekologinę būklę.

Šiuo metu parkas tvarkytinas: išvirtusių ar bebrų nugraužtų medžių kelmai trukdo parko lankytojams ir parko priežiūros darbams. Yra daug savaime nudžiūvusių, ligotų medžių. Parkui reikalingas netinkamų medžių retinimas ir naujų sodinimas. Parke esantys takai jau apleisti ir sunkiai beatsekami, vandens nubėgimo sistemos užžėlusios, apaugusios, nėra mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, kurie didintų parko patrauklumą ir laisvalaikio bei poilsio šiame parke populiarumą.

Projektu siekiama pašalinti minėtus trūkumus, t.y. sutvarkyti parką: atlikti ekologinės būklės gerinimo darbus – pašalinti ligotus, išvirtusius, netinkamus bei atnaujinti ir suformuoti naujus parko medynus ir kitus želdinius, sutvarkyti vandens nubėgimo sistemas, atnaujinti ir/ar nutiesti naujus takus bei įrengti mažuosisu kraštovaizdžio architektūros statinius, įvardinti tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio ekologinių funkcijų problemas ir jas pašalinti, pritaikyti parką ekologijos, gamtos pažinimui.

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos projektas „Sporto salės atnaujinimas Užvenčio gimnazijoje“, bendra projekto vertė – 36 580,00 Eur.
 2. Asociacijos Kražių bendruomenės projektas „Laisvalaikio erdvės įkūrimas jaunimui Kražiuose“, bendra projekto vertė – 15 270,00 Eur.
 3. Pakražančio kultūros centro projektas „ Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta“, bendra projekto vertė – 13 197,57 Eur.
 4. Asociacijos „Lupikų kaimo bendruomenė“ projektas „Puoselėjame sveikatą ir tradicijas“, bendra projekto vertė – 12 860,00 Eur.
 5. Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ projektas „ Aktyvaus jaunimo dirbtuvės Vaiguvos seniūnijoje“, bendra projekto vertė – 7 482,84 Eur.
 6. Laikšių kaimo bendruomenės projektas „ Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Laikšėse“, bendra projekto vertė – 15 272,00 Eur.
 7. Kolainių kaimo bendruomenės projektas „ Kolainių kaimo bendruomenės  namų atnaujinimas“, bendra projekto vertė – 29 199,00 Eur.
 8. Budraičių bendruomenės projektas „ Budraičių bendruomenės buitinių paslaugų teikimo vietos gyventojams verslo kūrimas“, bendra projekto vertė – 56 740,00 Eur.
 9. Asociacijos „Butkiškės bendruomenė“ projektas „Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Butkiškėje“, bendra projekto vertė – 23 005,88 Eur.

Informacija atnaujinta: 2021 09 17

Skip to content