Projektai ir investicijos

Project „Key to Success – European Solidarity“

The Kelme district municipality administration along with local Lithuanian and international partners from Germany, Hungary, Latvia, Italy and Poland has implemented the project „Key to Success – European Solidarity“. European citizens are less likely to believe in the positive future of Europe.

The goal of the project was to preserve the values that the EU fosters as organizations uniting different peoples and promoting citizen citizenship, engagement and faith in the future of the EU,encourage democratic and civic participation of citizens at Union level. The main thematic field of the project was to join EU countries to join representatives from Lithuania, Germany, Hungary, Latvia, Italy and Poland to present principles and achievements of dealing with present health and economic crisis, with Germany, Lithuania and Latvia being some of the top leaders in dealing with the crisis. This is a very valuable experience and knowledge for all EU countries. The activities of the project has included people of all ages, gender, social status, different attitudes and values.

The experiences were shared by members of the European Parliament, representatives of local and foreign partners representing various fields. Dissemination and good examples helped to look at international issues and solutions that are relevant to many EU countries. Various experiences and knowledge dissemination are particularly relevant for young people, because young people are the future of Europe. The project has included debates and workshop involving project partners, guests, and local citizens. Debate topics: new economic reality in a face of pandemic situation, financial, social, cultural, economic and administrative solutions, promotion of well-being of European citizens, involving young people into decision making, by promoting debate and development of networks, democratic and civic participation of citizens at Union level.

“Strings that unite us through migration”

The project „Strings that unite us through migration“ was promoted by the Municipality of Gondomar with the aim of creating a network of cities to raise awareness on priority issues related to migration, integration and social inclusion, the fight against marginalisation and stigmatisation of migrants. The project aimed to strengthen strong, lasting and fruitful cooperation between partners from PORTUGAL, MALTA, SLOVAKIA, SPAIN, ITALY, ROMANIA, CROATIA, LATVIA, POLAND, ESTONIA, LHITUANIA, HUNGARY, BULGARIA, NORTHERN MACEDONIA, CZECH REPUBLIC, GREECE and FRANCE, as in many of them Migration is an open debate, as they are outward looking countries.

During the life of the project more than 750 participants have been involved, with a huge impact  on direct and indirect participants. The main objective of the project is to involve young people and workers related to the topic of migration, institutional actors in decision-making at local, national and European level, as well as NGOs, experts, politicians, voluntary associations and immigrant services, women by giving a gender perspective, people with fewer opportunities , dealing with: immigrants, asylum, political rights and participation, intercultural communication and cultural mediation. And above all we seek to bring to the project citizens who have never been involved in such activities. Through the cooperation between the partners and citizens, as well as all the institutions involved, the issues raised of great relevance, priorities on the European political agenda, which allowed a very broad and direct participation, the project will have effects and repercussions in the medium and long term. The signing of the Twinning Pact will represent the solid relationship between the partners involved and the beginning of a long period of future collaborations, based on the idea of future sustainability of the project. Through a structured programme of activities, a great impact and significant participation of direct and indirect participants was guaranteed, aiming to improve the knowledge and perception of the topics discussed, the magnitude of the initiative will also be increased through public dissemination actions.

The Project had 5 Itinerant Events all over Europe:

Event 1 in Gondomar (Portugal), from 06 to 09 September 2021

Event 2 in Fonds-Saint-Denis/Le Marin (Martinique, France), from 31st January

to 7th February 2022

Event 3 in Thessaloniki/Nea Propontida (Greece), from 25 to 28 April 2022

Event 4 in Castelmola/Forza d’Agrò (Sicily, Italy), from 11 to 14 May 2022

Event 5 in Krakow/Kamionka Wielka (Poland) from 30 June to 03 July 2022

The meetings were streamlined with the organisation of public debates, dissemination and exchange of best practices, comparison, round table, kickoff, case studies, interactive seminars,  life stories learned from interviewing migrants and viewing documentaries.

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0009

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto pradžia: 2018-07-16

Projekto pabaiga: 2021-07-31

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 252 750,57 Eur
ES fondų lėšos: 214 837,98 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės: 18 956,29 Eur

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos: 18 956,30 Eur

Projekto tikslas – modernizuojant patalpas ir aprūpinant ugdymo priemonėmis pagerinti ugdymo efektyvumą Kelmės lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“.

Uždavinys – atnaujinti dalies Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ grupių patalpas ir priemones.

Trumpas projekto aprašymas. Atsižvelgiant į priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimą modernizuojant patalpas vadovautis Ikimokyklinių ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijomis, buvo planuota ir šiuo metu atlikti pastato dalies patalpų (dviejų grupių patalpų) modernizavimo darbus: techninėms galimybėms leidžiant, išardytos nereikalingos pertvaros ir suformuota vientisa erdvė, kuri padalyta į miego, žaidimų, virtuvėlės, ugdymo, ramybės zonas; sumontuota dalis naujų pertvarų (sienų), suremontuotos dalis esamų pertvaros, atlikti grindų, lubų remonto darbai, įrengtos naujos apšvietimo, vėdinimo, elektros, vandentiekio ir nuotekų sistemos. Taip pat projekto metu įsigyta interaktyvi įranga, baldai dviem grupėms.

Projekto pavadinimas – „Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas“

Projekto Nr.
 04.3.1-LVPA-T-116-0012

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę ,,Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto pradžia – 2021-05-27

Projekto pabaiga – 2022-12-04

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 419 259,09 Eur
ES fondų lėšos – 209 629,54 Eur

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 209 629,55 Eur

Projekto tikslas – padidinti Kelmės seniūnijos gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Uždavinys – atnaujinti Kelmės seniūnijos gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

Trumpas projekto aprašymas. Projektu siekiama:

 • kad gatvių apšvietimas atitiktų kokybinius standartus: tamsiu paros metu būtų užtikrintas normatyvinis šviestuvų veikimo laikas, sumažėtų eismo įvykių skaičius (iki 30 proc.) ir sužeistųjų skaičius (per 30 proc.);
 • sumažinti į aplinką išmetamų CO2 bei kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
 • modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą;
 • sumažinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos išlaidas už gatvių apšvietimą;
 • kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte keliamus kokybinius gatvių apšvietimo tolygumo reikalavimus;
 • sumažinti eismo įvykių ir nusikalstamumo riziką, aplinkos taršą.

Planuojama projekto trukmė – 18 mėnesių.

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal 2018 m. rugpjūčio 16 d. pasirašytą finansavimo sutartį Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0008 iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų. Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projekto veiklas – įrengta nauja atvira viešoji erdvė Tytuvėnų mieste. Veiklos įgyvendintos dvejuose žemės sklypuose: 1) sklypas (unikalus Nr. 4400-0982-2255), esantis Skogalio g. 5C, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.; 2) sklypas (unikalus Nr. 4400-0534-5184), esantis Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Pagal techninio projekto Nr. ENERO-31(2014)-TP (2015 m.) „Tytuvėnų urbanistinio draustinio dalies sutvarkymas ir pritaikymas lankymui. Pažintinio tako koncepcija“ sprendinius rangovas UAB „Račkausko Agrotech“ įvykdė šiuos rangos darbus:

–          Vandens telkinio ir jo pakrančių sutvarkymas;

–          Apželdinimo ir mažosios architektūros įrengimas (poilsiui, laisvalaikiui įrengiami suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai);

–          Aktyvaus laisvalaikio aikštyno įrengimas  (vaikų žaidimo aikštelė, vaikų žaidimų įrenginiai, lauko treniruokliai);

–          Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas (esamos aikštelės Šiluvos g. ir Skogalio g. sankryžoje atnaujinamas įrengiant asfalto dangą ir 9 vietų, iš kurių 2 pritaikytos asmenims su negalia, aikštelę);

–          Privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių atnaujinimas (pastato, adresu Maironio g. 2A);

–          Pėsčiųjų tiltų įrengimas;

–          Laiptų įrengimas (į visuomeninės paskirties teritoriją ir gyventojų patogumui patekti į kultūros centrą);

–          Pėsčiųjų takų įrengimas (poilsiui, laisvalaikiui, susisiekimo gerinimui su visuomeninės paskirties pastatais – kultūros centru, VšĮ Piligrimų centru, bažnyčia, Tytuvėnų bendruomenės patalpomis);

–          Apšvietimo infrastruktūros įrengimas (viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimui, saugumui užtikrinti);

–          Priešgaisrinių mašinų privažiavimo aikštelės įrengimas.

Projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0012

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019,,Kraštovaizdžio apsauga“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos fondo ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto pradžia: 2019-03-08

Projekto pabaiga: 2021-12-31

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 311 175,34 Eur

ES fondų lėšos: 264 499,04 Eur

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos: 46 676,30 Eur

Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdį ir ekologinę būklę Kelmės miesto Tūkstantmečio parke.

Uždavinys – sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Kelmės miesto Tūkstantmečio parką.

Trumpas projekto aprašymas.

Projektą „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“ numatoma įgyvendinti siekiant pagerinti Kelmės miesto Tūkstantmečio parko kraštovaizdį ir ekologinę būklę.

Šiuo metu parkas tvarkytinas: išvirtusių ar bebrų nugraužtų medžių kelmai trukdo parko lankytojams ir parko priežiūros darbams. Yra daug savaime nudžiūvusių, ligotų medžių. Parkui reikalingas netinkamų medžių retinimas ir naujų sodinimas. Parke esantys takai jau apleisti ir sunkiai beatsekami, vandens nubėgimo sistemos užžėlusios, apaugusios, nėra mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, kurie didintų parko patrauklumą ir laisvalaikio bei poilsio šiame parke populiarumą.

Projektu siekiama pašalinti minėtus trūkumus, t.y. sutvarkyti parką: atlikti ekologinės būklės gerinimo darbus – pašalinti ligotus, išvirtusius, netinkamus bei atnaujinti ir suformuoti naujus parko medynus ir kitus želdinius, sutvarkyti vandens nubėgimo sistemas, atnaujinti ir/ar nutiesti naujus takus bei įrengti mažuosisu kraštovaizdžio architektūros statinius, įvardinti tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio ekologinių funkcijų problemas ir jas pašalinti, pritaikyti parką ekologijos, gamtos pažinimui.

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos projektas „Sporto salės atnaujinimas Užvenčio gimnazijoje“, bendra projekto vertė – 36 580,00 Eur.
 2. Asociacijos Kražių bendruomenės projektas „Laisvalaikio erdvės įkūrimas jaunimui Kražiuose“, bendra projekto vertė – 15 270,00 Eur.
 3. Pakražančio kultūros centro projektas „ Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta“, bendra projekto vertė – 13 197,57 Eur.
 4. Asociacijos „Lupikų kaimo bendruomenė“ projektas „Puoselėjame sveikatą ir tradicijas“, bendra projekto vertė – 12 860,00 Eur.
 5. Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ projektas „ Aktyvaus jaunimo dirbtuvės Vaiguvos seniūnijoje“, bendra projekto vertė – 7 482,84 Eur.
 6. Laikšių kaimo bendruomenės projektas „ Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Laikšėse“, bendra projekto vertė – 15 272,00 Eur.
 7. Kolainių kaimo bendruomenės projektas „ Kolainių kaimo bendruomenės  namų atnaujinimas“, bendra projekto vertė – 29 199,00 Eur.
 8. Budraičių bendruomenės projektas „ Budraičių bendruomenės buitinių paslaugų teikimo vietos gyventojams verslo kūrimas“, bendra projekto vertė – 56 740,00 Eur.
 9. Asociacijos „Butkiškės bendruomenė“ projektas „Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Butkiškėje“, bendra projekto vertė – 23 005,88 Eur.

Projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0004

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019,,Kraštovaizdžio apsauga“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto pradžia: 2017-07-21

Projekto pabaiga: 2022-02-18

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 195 416,42 Eur
ES fondų lėšos: 166 103,96 Eur

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos: 29 312,46 Eur

Projekto tikslas – formuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Kelmės dvaro ansamblio parke.

Uždavinys – sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Kelmės dvaro ansamblio parką.

Trumpas projekto aprašymas. Pasirinkta tvarkyti teritorija- Kelmės dvaro sodybos parkas, esantis šiaurinėje dvaro sodybos dalyje. Projektu siekiama pagerinti parko ekologinę, estetinę būklę, pritaikyti teritoriją ekologinio ugdymo, kraštovaizdžio pažinimo, rekreacijos poreikiams. Teritorija yra mėgstama visuomenės laisvalaikio praleidimo vieta. Ji įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Kelmės dvaro sodyba, kodas- 193). Formuojant teritorijos kraštovaizdį ir gerinant jos ekologinę būklę, tvarkomi teritorijos želdiniai, vandens telkiniai, įrengiami pėsčiųjų takai, mažosios architektūros elementai ir pan. Darbai atliekami prisitaikant prie esamo kraštovaizdžio, miesto struktūros, trečiųjų asmenų interesų. Sudaroma galimybė visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį ugdymo, švietimo bei sveikatinimo tikslais. Teritorija, kurioje bus įgyvendinamos kraštovaizdžio formavimo priemonės siekia 6,4 ha.

Projekto pavadinimas – „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“

Projekto Nr.
09.1.3-CPVA-R-725-61-0008

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Regioninės plėtros fondo ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto pradžia: 2018-03-06

Projekto pabaiga: 2022-10-31

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 124 615,06 Eur
ES fondų lėšos: 105 922,80 Eur
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos: 18 692,26 Eur

Projekto tikslas – tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje.

Uždavinys – modernizuoti Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyrių.

Trumpas projekto aprašymas. Projekto metu numatytasKelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus pastato dalies patalpų remontas, planuojama įsigyti neformaliojo švietimo veikloms skirtos įrangos (garso, vaizdo įrangos, muzikos instrumentų) ir baldų.

Įgyvendinus projektą, pagerės pagal neformaliojo vaikų ugdymo programą besimokančių vaikų ugdymo aplinka, kuri labiau skatins kūrybiškumą, mokymosi efektyvumą.

2019 m. sausio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0009  „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ sutartį Nr.12. 

Bendra projekto išlaidų vertė – 249 655,21Eur. Įgyvendinant projektą numatyta įsisavinti 229 412,91 Eur struktūrinių fondų lėšų, 18 277,36  Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 1 964,97 Eur projekto partnerio privačios lėšos.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“  priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609  „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas padidinti Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams. Uždavinys – įgyvendinant šias veiklas: atlikti paprastojo remonto darbus Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centre,  Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centre, A.Jokšo sveikatos centre, Kelmės rajono psichikos sveikatos centre; įsigyti reikiamą medicininę įrangą, baldus, kompiuterinę įrangą ir tikslines transporto priemones.

 Įgyvendinus projektą bus atnaujinta Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, Šaukėnų ambulatorijos, Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro, A. Jokšo sveikatos centro infrastruktūra: atlikti patalpų remontai, įsigyta įranga vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, įsigyta reikalingus baldus ir tikslines transporto priemones. Kelmės rajono psichikos sveikatos centre bus suremontuotas ir įrengtas  opioidų kabinetas, įsigyjant reikalingą įrangą.

Projekto vadovas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė, tel.  8 427 69 158, el. paštas [email protected];

 Projekto finansininkas – Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Bagdonienė, tel.  8 427 69 061, el. paštas agne.bagdon[email protected].

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos  k. Kaštonų g. „kapitalinis remontas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų  programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ .

Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra 2020 m. rugpjūčio 19 d. pasirašė projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos  k. Kaštonų g. „ kapitalinis remontas“ paramos sutartį Nr. 20KL-KS-19-1-08453-PR001. Kelio VA-37 remontui skirta ES parama 184 600,00  Eur, Kelmės rajono savivaldybės lėšos 61 162,00 Eur. Įgyvendinus šį projektą, bus rekonstruotas kelias VA-37, Kaštonų g. Vaiguvos km.

Informacija atnaujinta: 2022 08 10

Skip to content