Pradedamas svarstyti Kelmės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas


Pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186, XIII skyriaus nuostatas, teikiamas Kelmės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas.

Gyventojai per 3 darbo dienas nuo šio projekto paskelbimo gali pateikti savo pastabas ir pasiūlymus savivaldybės administracijai elektroniniu paštu šiuo adresu: [email protected]. Raštu minėtus pasiūlymus galite atsiųsti adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, 86143, Kelmė.

Pastabos ir pasiūlymai dėl savivaldybės biudžeto projekto bus pateikti svarstyti rajono Biudžeto ir investicijų komiteto 2023-01-20 posėdžiui. 

Gyventojai kviečiami dalyvauti svarstant biudžeto projektą.

Išsamesnę informaciją apie biudžeto projektą galite rasti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje, tel. (8 602) 69 058.

PRIDEDAMA:

  1. Kelmės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas.
  2. Aiškinamasis raštas.
  3. Papildoma informacija biudžeto projektui sudaryti.


Kitos naujienos

Dalintis