Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I. Janušienė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas).
 4. Mokėti lietuvių kalbą pagal trečiąją  valstybinės   kalbos mokėjimo kategoriją (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688).
 5. B lygiu mokėti bent vieną iš šių užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų).
 6. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 7. Gebėti vykdyti skyriaus nuostatuose, nustatytas funkcijas.
 8. Gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
 9. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 10. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 11. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 1. Pagal kompetenciją įgyvendina valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą.
 2. Konsultuoja švietimo įstaigų bendruomenes švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.
 3. Teikia siūlymus rengiant strateginių švietimo planų projektus, pagal kompetenciją įgyvendina patvirtintus planus.
 4. Teikia siūlymus rengiant metinių švietimo veiklos programų projektus, pagal kompetenciją įgyvendina patvirtintas programas.
 5. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių švietimo klausimais projektus.
 6. Koordinuoja pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą rajono mokyklose.
 7. Organizuoja ir koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus.
 8.  Vykdo brandos atestatų, išsilavinimo ir ugdymo pažymėjimų apskaitą ir išdavimą mokykloms.
 9. Tiria ir analizuoja bendrojo ugdymo mokyklų ir mokytojų tarybų veiklą, teikia metodinę pagalbą.
 10. Koordinuoja pradinio ugdymo programos įgyvendinimą rajone.
 11. Koordinuoja ir kontroliuoja klasių komplektavimą rajono mokyklose.
 12. Koordinuoja mokinių vežiojimo organizavimą, užtikrinant mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, vežiojimą.
 13. Koordinuoja suaugusiųjų formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą.
 14. Kaupia ir analizuoja informaciją rajono mokyklų kompiuterizavimo klausimais.
 15. Koordinuoja rajono mokyklose matematikos, ekonomikos, informatikos mokymą. Tiria, apibendrina ir skleidžia mokytojų gerąją darbo patirtį, teikia metodinę pagalbą.
 16. Pagal kompetenciją tiria skundus ir pareiškimus, teikia išvadas ir pasiūlymus.
 17. Koordinuoja vedėjo įsakymu priskirtų bendrojo ugdymo mokyklų veiklą. Konsultuoja mokyklų vadovus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais. Prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką.
 18. Koordinuoja mokinių priėmimą į rajono bendrojo ugdymo mokyklas ir prižiūri teisės aktais reglamentuotos dokumentacijos tvarkymą.
 19. Atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.
 20. Dalyvauja pagal kompetenciją sudaromų komisijų darbe.
 21. Vykdo/dalyvauja mokytojų ir vadovų atestacijos komisijų darbe.
 22. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: