Spausdinti puslapio vidurį
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė L. Petrauskienė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine  sistema (VSAKIS), sudarant konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Perveda paraiškose nurodytas lėšas į asignavimų valdytojų biudžetines sąskaitas, specialiąsias tikslines dotacijas, lėšas mokinio krepšeliui finansuoti, valstybės investicijų programos lėšas ir kitas lėšas, skirtas įstaigos programoms vykdyti.
 2. Sudaro administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus apskaitos registrus apie asignavimų valdytojams pervestus asignavimus ir asignavimų valdytojų per mėnesį padarytas kasines išlaidas.
 3. Priima ir tikrina iš asignavimo valdytojų (išskyrus švietimo įstaigų) administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, ketvirčio ir metų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas (forma Nr.2).
 4. Asignavimo valdytojų (išskyrus švietimo įstaigas) mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitose nurodytus asignavimus ir padarytas kasines išlaidas lygina su Finansų skyriuje sudarytuose apskaitos registruose esančiais duomenimis ir, esant neatitikimams, aiškinasi jų atsiradimo priežastis.
 5. Priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirčių ir metų investicijų ataskaitą (KS-02). Patikrinusi pateiktų duomenų teisingumą, sudaro suvestinę investicijų ataskaitą (KS-02) ir pateikia Statistikos departamentui jo nurodytais terminais.
 6. Pildo savivaldybės turto ataskaitą (VT-02 metinė) (Savivaldybės iždo ir privatizavimo fondo turto) ir nurodytais terminais teikia savivaldybės darbuotojui, kuris atsakingas už suvestinės Savivaldybės turto ataskaitos sudarymą. 
 7. Tvarko paskolų apskaitą. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose apskaitos registruose registruoja gautas ir grąžintas paskolas, registruoja informaciją apie sumokėtas palūkanas, vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimais, iš paskolos lėšų perveda savivaldybės biudžetinėms įstaigoms sumas pagal pateiktas paraiškas.
 8. Pagal Savivaldybės pasirašytas paskolų sutartis paskolų sutartyse nustatytais terminais perveda palūkanas už paimtas paskolas ir pagal nustatytus grafikus grąžina paskolas.
 9. Sudaro ir teikia LR Finansų ministerijai ketvirčių ir metų Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinę ataskaitą su priedu  (forma Nr.3-sav.).
 10.  Sudaro ir teikia LR Finansų ministerijai ketvirčių ir metų Ilgalaikių paskolų panaudojimo ataskaitą ( forma Nr. 4-sav.).
 11. Tvarko savivaldybės privatizavimo fondo apskaitą pagal VSAFAS, sudaro apskaitos registrus, perveda lėšas pagal administracijos direktoriaus įsakymus arba pasirašytas sutartis.
 12. Sudaro Privatizavimo fondo tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai. Metinio finansinių ataskaitų  rinkinio duomenis suveda į VSAKIS.
 13. Priima ir tikrina viešojo sektoriaus subjektų tarpines ir metines finansines ataskaitas.
 14. Analizuoja viešojo sektoriaus subjektų aiškinamuosius raštus dėl finansinių ataskaitų sudarymo.
 15. Sudaro suvestines pažymas apie finansavimo sumas iš įstaigų pateiktų pažymų..
 16. Rengia Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS.
 17. Kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektus, kad sudarytų finansinių ataskaitų duomenys būtų teisingai pateikiami į VSAKIS.
 18. Analizuoja ir nagrinėja VSAKIS naudojimo metodiką, praktiškai ją pritaiko, sudarant  Savivaldybės konsoliduotųjų  finansinių ataskaitų rinkinį.
 19. Konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų darbuotojus atskaitomybės sudarymo pagal VSAFAS bei finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pateikimo į VSAKIS klausimais.
 20. Rengia pagal savo kompetenciją administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių aktų projektus.
 21. Pagal kompetenciją atsako už savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu.
 22. Dalyvauja pagal kompetenciją įvairių komisijų darbe.
 23. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: