Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė S. Ramanauskienė (2016-12-14, A-1395)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (vadybos, finansų, apskaitos) arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypčių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Administruoja savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą. Rengia posėdžius, rašo protokolus. Priima ir tikrina paramos gavimo sutartis ir pateikia tvirtinti administracijos direktoriui. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis paramos gavimo klausimais.
 2. Rengia administracijos direktoriaus įsakymus išduoti, papildyti, patikslinti, panaikinti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais. Išduoda, papildo, patikslina, panaikina licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis. Registruoja licencijas, kaupia dokumentus. Informaciją apie licenciją išdavimą, papildymą, patikslinimą, panaikinimą skelbia savivaldybės interneto svetainėje.
 3. Organizuoja Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos komisijos darbą. Rengia posėdžio protokolus. Renka, derina dokumentus ir pateikia Apskaitos skyriui apmokėti.
 4. Kaupia informaciją apie Kelmės rajono savivaldybės suteiktą nereikšmingą pagalbą ir sistemingai perduoda ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.
 5. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo priežiūrą. Parengia dokumentus paskirti administratorių, kontroliuoja, kaip paskirti administratoriai vykdo bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus. Atlieka veiksmus, būtinus bendro naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal paskirtį užtikrinti. teikia pasiūlymus dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo gerinimo. Tiria skundus dėl butų ir kitos patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių veiklos;
 6. Rengia Kelmės rajono savivaldybės vietinių rinkliavų (leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose, leidimų organizuoti komercinius renginius, gyvūnų registravimo ir laikymo daugiabučiuose namuose) nuostatus ir taisykles.
 7. Rengia Kelmės rajono savivaldybės fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašus ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių sąrašus. Atlieka einamaisiais metais įsigytų verslo liudijimų ir suteiktų lengvatų analizę.
 8. Organizuoja Visuomeninių organizacijų rėmimo programos komisijos darbą. Komisijos sprendimus fiksuoja protokoluose. Priima ir tikrina visuomeninių organizacijų užpildytas programos sutartis ir sąmatas su priedais, pateikia administracijos direktoriui tvirtinti. Priima ir tikrina finansines ir dalykines ataskaitas už paskirtų biudžeto lėšų panaudojimą bei išlaidas patvirtinančius dokumentus.
 9. Organizuoja nuolatinės komisijos viešiesiems darbams atlikti darbą: skelbia konkursus viešiesiems darbams atlikti, renka paraiškas, rengia posėdžius, vertina paraiškas. Iš grupės laimėjusių konkursą įstaigų priima ir tikrina sutartis bei sąmatas su priedais, pateikia tvirtinti administracijos direktoriui. Kas mėnesį priima ir tikrina dokumentus lėšoms apmokėti, derina mokėjimo prašymus ir pateikia juos apmokėti. Priima ir tikrina ketvirtines ir metines ataskaitas su priedais. Rengia viešųjų darbų sąrašą, derina su teritorine darbo birža ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Parengia viešųjų darbų programą, derina su teritorine darbo birža ir pateikia Savivaldybės tarybai tvirtinti.
 10. Išduoda licencijas, licencijų kopijas, leidimus vežti keleivius taksi ir autobusais vietiniais maršrutais, registruoja juos ir kaupia dokumentus.
 11. Keičia, derina maršrutų grafikus, organizuoja vežėjų parinkimą, teikia pasiūlymus dėl esamų maršrutų uždarymo ir naujų maršrutų atidarymo galimybės. Vykdo licencijuojamos veiklos nuostatų laikymosi kontrolę.
 12.  Analizuoja duomenis apie vežėjų negautas pajamas, susijusias su transporto lengvatų taikymu, apie vežėjų nuostolius, susidariusius dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, ir teikia išvadas dėl kompensavimo už keleivių, kuriems taikomos lengvatos, vežimą. Peržiūri ir analizuoja keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainas ir tarifus, jų nustatymą ir keitimą bei rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl jų pakeitimo. Vykdo išankstinę vežėjų pateiktų ataskaitų apie patirtus nuostolius vežant keleivius visuomenei būtinais maršrutais bei parduotus su nuolaida bilietus (dėl įstatymo lengvatų) kontrolę.
 13.  Rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos aprašus savivaldybės ar jos kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešosiose vietose bei leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarką.
 14.  Teikia, tvarko, peržiūri  duomenis Valstybinės kelių ir transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos stebėsenos ir informacinės sistemos „Vektra“ elektroninių paslaugų portalui apie išduotas transporto licencijas, licencijų kopijas.
 15.  Planuoja priskirtų fondų lėšas, pildo sąmatas, renka duomenis apie šių fondų panaudojimą.
 16. Kasmet sudaro ir pateikia Šiaulių apskrities archyvui Turto valdymo skyriaus nuolatinio saugojimo bylas ir jų aprašus. Paruošia ir suderina kitų metų bylų nomenklatūrą bei žurnalų sąrašą.
 17. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 18. Įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 19. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 20. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: