Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Z. Barakauskienė (2018-02-26, A-210)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Mokėti lietuvių kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688).
 4. B lygiu mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų).
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 6. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 7. Gebėti vykdyti skyriaus nuostatuose, nustatytas funkcijas.
 8. Gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
 9. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 10. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 11. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 1. Pagal kompetenciją įgyvendina valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
 2. Koordinuoja vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą rajono mokyklose.
 3. Teikia siūlymus rengiant strateginių švietimo planų projektus, pagal kompetenciją įgyvendina patvirtintus planus.
 4. Teikia siūlymus rengiant metinių švietimo veiklos programų projektus, pagal kompetenciją įgyvendina patvirtintas programas.
 5. Konsultuoja švietimo įstaigų bendruomenes švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.
 6. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir įsakymų švietimo klausimais projektus.
 7. Registruoja rajono mokyklas ir neformaliojo švietimo teikėjus (NVŠ) Švietimo ir mokslo institucijų registre, pagal pateiktus dokumentus tikslina duomenis, pažymi teikiamų NVŠ programų atitiktį.
 8.  Teikia informaciją suinteresuotiems asmenims apie rajone veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas.
 9. Koordinuoja mokyklų duomenų teikimą švietimo valdymo informacinėms sistemoms (1 mokykla, 2 mokykla, 3 mokykla, 3ES mokykla, 3I mokykla, 3D mokykla, 4 mokykla statistinės formos).
 10. Koordinuoja profesinio orientavimo vykdymą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.
 11. Skelbia Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie veiklą, susijusią su švietimu, mokyklomis ir kultūra.
 12. Koordinuoja vedėjo įsakymu priskirtų mokyklų vadybinę veiklą. Konsultuoja mokyklų vadovus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais. Prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą.
 13. Koordinuoja rajono mokyklose chemijos, biologijos, fizikos, geografijos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos mokymą. Tiria, apibendrina ir skleidžia mokytojų gerąją darbo patirtį, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja dalykų mokytojų metodinius būrelius jų veiklos klausimais.
 14. Koordinuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų atestaciją.
 15. Koordinuoja pailgintų dienos grupių steigimą ir jų veiklą mokyklose.
 16. Koordinuoja užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi rajone, vaikų ugdymo organizavimą.
 17.  Koordinuoja rajono mokyklų veiklą tvarkant Pedagogų registrą, fiksuoja mokytojų specialistų poreikį.
 18. Konsultuoja mokyklų ir kultūros įstaigų vadovus Dokumentacijos planų, jų papildymų, ilgo saugojimo bylų apyrašų sudarymo klausimais. Analizuoja mokyklų ir kultūros įstaigų teikiamus Dokumentacijų planus, jų papildymus, ilgo saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos skyriaus vedėjui derinti.
 19. Dalyvauja pagal kompetenciją sudaromų komisijų darbe.
 20. Vykdo/dalyvauja mokytojų atestacijos komisijų darbe.
 21. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: