Spausdinti puslapio vidurį
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė S. Ramanauskienė (2020-03-04, A-271)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypčių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Rengia reikalingus dokumentus išduoti, papildyti, patikslinti, panaikinti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir vienkartines licencijas prekiauti alkoholiniais gėrimais. Informaciją apie licencijų išdavimą, papildymą, patikslinimą, panaikinimą suveda į Licencijų informacinę sistemą (LIS).
 2. Vykdo Daugiabučių namų rėmimo programos įgyvendinimą, organizuoja komisijos darbą.
 3. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo priežiūrą: organizuoja susirinkimus, parengia dokumentus paskirti administratorių, kontroliuoja, kaip paskirti administratoriai vykdo bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, atlieka veiksmus, būtinus bendro naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal paskirtį užtikrinti, tiria skundus dėl butų ir kitos patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių veiklos, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos gerinimo.
 4. Rengia savivaldybės fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašus ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių sąrašus ir teikia tvirtinti savivaldybės tarybai.
 5. Vykdo savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų įgyvendinimą.
 6. Vykdo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020–2023 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninių organizacijų veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
 7. Organizuoja nuolatinės komisijos viešiesiems darbams atlikti darbą: skelbia konkursus viešiesiems darbams atlikti, renka paraiškas, priima ir tikrina sutartis bei sąmatas su priedais, pateikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui. Parengia viešųjų darbų programą, derina su teritorine darbo birža ir pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti.
 8. Išduoda licencijas, licencijų kopijas, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, keleivius vežti už atlygį lengvaisiais automobiliais ir autobusais vietiniais maršrutais, registruoja leidimus ir kaupia dokumentus.
 9. Rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos aprašus savivaldybės ar jos kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse. Rengia sprendimų projektus dėl įkainių patvirtinimo.
 10. Keičia, derina maršrutų grafikus, organizuoja vežėjų parinkimą, teikia pasiūlymus dėl esamų maršrutų uždarymo ir naujų maršrutų atidarymo galimybės. Vykdo licencijuojamos veiklos nuostatų laikymosi kontrolę.
 11. Peržiūri keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainas ir tarifus bei rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl jų pakeitimo. Vykdo išankstinę vežėjų pateiktų ataskaitų apie patirtus nuostolius vežant keleivius visuomenei būtinais maršrutais bei parduotus su nuolaida bilietus (dėl įstatymo lengvatų) kontrolę.
 12. Teikia, tvarko, peržiūri duomenis Valstybinės kelių ir transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos stebėsenos ir informacinės sistemos „Vektra“ elektroninių paslaugų portalui apie išduotas transporto licencijas, licencijų kopijas.
 13. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir įmonių veiklą, renka duomenis apie savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir įmonių ekonominius rodiklius, rengia sprendimų projektus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendžiamų klausimų bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus turtinių ir neturtinių teisių perleidimo klausimais.
 14. Kasmet sudaro ir pateikia Šiaulių apskrities archyvui Turto valdymo skyriaus nuolatinio saugojimo bylas ir jų aprašus. Paruošia ir suderina kitų metų bylų nomenklatūrą, žurnalų sąrašą.
 15. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 16. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 17. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos vadovų ar kitų įstaigų ir institucijų sudaromų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 18. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: