Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė D. Stonienė (2018-02-26, A-210)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Mokėti lietuvių kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688).
 4. B lygiu mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų).
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 6. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 7. Gebėti vykdyti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.
 8. Gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
 9. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 10. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 11. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 1. Pagal kompetenciją įgyvendina valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
 2. Konsultuoja švietimo įstaigų bendruomenes švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.
 3. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir įsakymų švietimo klausimais projektus.
 4. Vykdo mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių ir nelankančių mokyklos apskaitą.
 5. Koordinuoja rajono mokyklose gimtosios kalbos ir užsienio kalbų ( vokiečių, rusų ir kt.), istorijos, pilietiškumo, pagrindų mokymą. Tiria, apibendrina ir skleidžia mokytojų gerąją darbo patirtį, teikia metodinę pagalbą.
 6. Koordinuoja Pedagoginės psichologinės tarnybos, pagalbos mokiniui specialistų veiklą.
 7. Vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų, įvykusių švietimo įstaigose, apskaitą.
 8. Koordinuoja vedėjo įsakymu priskirtų mokyklų vadybinę veiklą. Konsultuoja mokyklų vadovus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo, specialiojo ugdymo klausimais. Prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką.
 9.  Koordinuoja mokinių, besimokančių pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymą; mokinių mokymo namuose; mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programą pavienio mokymosi forma, organizavimą.
 10. Koordinuoja gabių akademinei sričiai mokinių ugdymą rajone. Tiria, apibendrina ir skleidžia gerąją  jų darbo patirtį.
 11. Koordinuoja klasių auklėtojų veiklą mokyklose. Tiria, apibendrina ir skleidžia gerąją  jų darbo patirtį.
 12. Teikia vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės veiklos rodiklius savivaldybėje švietimo valdymo informacinėje sistemoje. Prižiūri Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą švietimo įstaigose.
 13. Koordinuoja mokyklų vykdomas mokinių sveikatos stiprinimo programas, analizuoja duomenis apie mokinių maitinimą, dalyvavimą programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokyklose“.
 14.  Koordinuoja prevencinių ir vasaros poilsio programų ir renginių vykdymą, atsako už smurto ir patyčių prevencijos programų vykdymą ir stebėseną.
 15. Dalyvauja pagal kompetenciją sudaromų komisijų darbe.
 16. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: