Spausdinti puslapio vidurį
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė B. Adomavičienė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 1. Tvarko savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą pagal atskiras pajamų rūšis, specialias tikslines dotacijas.
 2. Sudaro ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ataskaitą apie  į savivaldybės biudžetą tiesiogiai mokesčių mokėtojų pervestas įmokas.
 3. Priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų paraiškas lėšoms gauti valstybinėms funkcijoms vykdyti, mokinio krepšeliui  ir kitoms neišvardintoms reikmėms finansuoti. Tikrina, ar paraiškose įrašytas ketvirčiui skirtų asignavimų likutis atitinka apskaitos registruose esančius duomenis. Vykdo išankstinę šių lėšų pervedimo kontrolę.
 4. Priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (išskyrus švietimo įstaigų), sudaro suvestinę Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (Forma Nr.4) ir teikia Finansų ministerijai jos nurodytais terminais.
 5. Tvarko savivaldybės iždo apskaitą.
 6. Registruoja informaciją, reikalingą savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų pateiktas ataskaitas (formos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7).
 7. Sudaro savivaldybės iždo tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius.
 8. Teikia savivaldybės iždo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau - VSAKIS).
 9.  Konsultuoja savivaldybės viešojo sektoriaus subjektus tarpusavio operacijų derinimo ir duomenų pateikimo į VSAKIS  klausimais.
 10. Rengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
 11. Rengia gautų finansavimo sumų pažymas ir teikia Finansų ministerijai bei kitoms institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.
 12. Rengia pagal savo kompetenciją administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių aktų projektus.
 13. Pagal savo kompetenciją atsako už savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių administracijos direktoriaus įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus susijusius su darbu.
 14. Dalyvauja pagal kompetenciją įvairių komisijų darbe.
 15. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: