Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (241103, 2018-02-07, A-116)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos priskirtų lėšų gautinų sumų, finansavimo sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų sąskaitų registrų apskaitą.
 2. Tinkamai užpajamuoja ir tvarko Savivaldybės administracijos atsargų apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 3. Tvarko valstybės turto (atsargų), perduoto savivaldybei, savivaldybės turto (atsargų), perduoto viešosioms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms, apskaitą; Savivaldybės administracijos perduoto pagal nuomos, panaudos, pasaugos sutartis, neatlygintinai gauto turto (atsargų) apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 4. Tvarko Savivaldybės administracijos automobilių sunaudotų degalų apskaitą, akumuliatorių ir padangų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 5. Tvarko Savivaldybės administracijos numeruotų blankų kiekinę ir suminę apskaitą, kontroliuoja numeruotų blankų nurašymą ir inventorizacijos atlikimą.
 6. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas atsargų užpajamavimo ir nurašymo teisėtumą.
 7. Tvarko priskirtų lėšų apskaitą, susijusią su darbo užmokesčiu.
 8. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, ir vykdo einamąją kontrolę.
 9. Sudaro priskirtų lėšų mėnesinius, ketvirtinius, metinius privalomų FVAS ataskaitų paketus, finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, mokesčių ataskaitas.
 10. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 11. Vykdo priskirtų lėšų einamąją kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 12. Kontroliuoja, kad išlaidos neviršytų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano, įskaitant patikslinimus, pagal valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 13. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 14. Vykdo Savivaldybės administracijos (tvarkomų lėšų) atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis, tvarko atsiskaitymų apskaitą su atskaitingais asmenimis, sudaro ataskaitas.
 15. Tikrina atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, jas registruoja, suvesdamas duomenis į kompiuterinę programą.
 16. Pildo tvarkomų lėšų programų sąmatas pagal priemones, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 17. Pildo pagal pateiktus dokumentus paraiškas gauti lėšų.
 18. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
 19. Teikia duomenis (tvarkomų lėšų) apie reikalingus programų sąmatų patikslinimus.
 20. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 21. Rengia įvairius dokumentus apskaitos klausimais (taisykles, raštus).
 22. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 23. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus vyriausiąjį specialistą, dirbantį pagal darbo sutartį.
 24. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 25. Vykdo kitus skyriaus vedėjo su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: