Spausdinti puslapio vidurį
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas R. Vaitiekūnas (2018-02-28, A-229)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais strateginio planavimo, projektų valdymo, viešųjų pirkimų ir kitoms pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti ne mažesnę nei vienų metų patirtį projektų valdymo ar strateginio planavimo srityje.
 6. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja rajono savivaldybės strateginių planų rengimo procesus, vadovaudamasis teisės aktais ir Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos aprašu.
 2. Rengia Kelmės rajono savivaldybės strateginių planų projektus, kuriuos teikia svarstyti Strateginio planavimo darbo grupei ir komisijai.
 3. Vykdo strateginių plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo priežiūrą, analizuoja padalinių pateiktas kasmetines programų vykdymo ataskaitas ir rengia įgyvendinimo ataskaitas.
 4. Konsultuoja rajono savivaldybės administracijos padalinius rengiant padalinių strateginius veiklos planus.
 5. Renka duomenis, pasiūlymus rengiant strateginio planavimo dokumentus, duomenis apie strateginių dokumentų įgyvendinimą, vykdant jų stebėseną.
 6. Rengia medžiagą Strateginio planavimo komisijos ir Strateginio planavimo grupės posėdžiams.
 7. Rengia, tikslina Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimo rodiklių sistemą.
 8. Rengia pasiūlymus ir ataskaitas Lietuvos Respublikos ministerijoms apie dalyvavimą tarpinstitucinėse programose.
 9. Dalyvauja Šiaulių regiono plėtros plano stebėsenos darbo grupėje ir vykdo monitoringą.
 10. Dalyvauja Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos stebėsenos darbo grupėje  ir vykdo monitoringą.
 11. Teikia siūlymus rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant regioninius plėtros planus, programas, strategijas, nacionalinius plėtros planus, programas, strategijas.
 12. Kaupia įstatymų medžiagą ir teikia pasiūlymus strateginių veiklos planų ir jų įgyvendinimo, investicijų, ekonominės plėtros ir kitais klausimais.
 13. Kaupia duomenis apie įgyvendinamas programas, projektus, teikia monitoringo rezultatus.
 14. Rengia padalinių veiklos planų, investicinių projektų, lėšų pagrindimo ir kitas formas.
 15. Koordinuoja jam priskirtų Kelmės rajono savivaldybės projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės lėšomis, rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigą.
 16. Užtikrina kvalifikuotą projektų įgyvendinimo priežiūrą.
 17. Pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms.
 18. Organizuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą.
 19. Rengia pagal savo kompetenciją administracijos direktoriaus įsakymų, rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių aktų projektus.
 20. Atsako į rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus jo kompetencijai priskirtais klausimais.
 21. Dalyvauja pagal kompetenciją įvairių komisijų darbe.
 22. Vykdo Strateginio planavimo komisijos ir darbo grupės žodinius ir raštiškus pavedimus, neprieštaraujančius įstatymams ir šiam pareigybės aprašymui.
 23. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų, komandiruočių metu.
 24. Vykdydamas funkcijas vairuoja tarnybinį automobilį.
 25. Vykdo kitus su rajono savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: