Spausdinti puslapio vidurį
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, savivaldybės vyriausiasis architektas (2016-08-24, A-817)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros studijų krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 6. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, Savivaldybės teisės aktų įgyvendinimą. Organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus bei uždavinius.
 2. Inicijuoja pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės teisės aktų rengimą, viešuosius pirkimus tam, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas.
 3. Teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo, koregavimo ir tvirtinimo, architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų, naujų pastatų statybos ir jų užstatymo.
 4. Dalyvauja organizuojant konkursus projektavimo ir planavimo rangovams parinkti, derina šių darbų atlikimo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus atlieka projekto užsakovo ar administratoriaus funkcijas.
 5. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, juos pristato Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar kolegijos posėdžiuose.
 6. Vadovauja Savivaldybės teritorijų planavimo komisijai, derina teritorijų planavimo dokumentus.
 7. Skyriuje organizuoja gyventojų priėmimą, nagrinėja jų prašymus, skundus ir pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka vykdymo kontrolę. Konsultuoja asmenis teritorijų planavimo ir statybos klausimais.
 8. Pagal savo kompetenciją tikrina statinių projektų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, atlieka derinimo procedūrą.
 9. Pasirašo statybą leidžiančius dokumentus statiniams, kurių projektai yra parengti pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, taip pat statiniams, kurių projektuose yra sklypo sutvarkymo dalis.
 10. Derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo ir apželdinimo projektus.
 11. Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese.
 12. Derina pasiūlymus dėl parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įsigyjamų žemės sklypų Savivaldybės teritorijoje.
 13. Rengia ar dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje esančių administracinių ribų keitimo.
 14. Užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei Savivaldybės tarybos sprendimų reikalavimai.
 15. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 16. Pagal kompetenciją organizuoja viešuosius paslaugų pirkimus bei kontroliuoja jų vykdymą.
 17. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo, specialistų skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo, etatų steigimo ar panaikinimo.
 18. Teikia skyriaus veiklos ataskaitas.
 19. Rengia skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
 20. Dalyvauja pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijose.
 21. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 22. Vairuoja tarnybinį automobilį.
 23. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

  

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: