Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vedėjas (2016-09-15, A-915)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų arba apskaitos srityje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


 1. Organizuoja skyriaus veiklą, užtikrina jo darbą darbuotojų ligos atveju, atostogų metu.
 2. Organizuoja Kontrolės ir audito tarnybos, savivaldybės administracijos ir seniūnijų buhalterinę apskaitą.
 3. Organizuoja buhalterinės apskaitos programos naujovių įdiegimą skyriuje, konsultuoja skyriaus darbuotojus šios programos pasikeitimų klausimais.
 4. Užtikrina, kad visos nustatytos apskaitos ir atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.
 5. Užtikrina, kad būtų traukiamos į apskaitą Kontrolės ir audito tarnybos, administracijos ir seniūnijų piniginės lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, skolos.
 6. Kontroliuoja, ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo reikalavimų, ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš įstaigos skolininkų.
 7. Kontroliuoja, ar teisingai ir laiku surašomi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys yra tikslūs.
 8. Inventorizacijos komisijų nariams paaiškina inventorizacijos atlikimo bei inventorizacijos aprašų įforminimo tvarką.
 9. Užtikrina, kad būtų laiku pateikti statistiniai duomenys.
 10. Kontroliuoja gautų asignavimų apskaitą.
 11. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų programos sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija teisėta.
 12. Vykdo strateginiame plane numatytoms programoms, priemonėms skirtų lėšų panaudojimo analizę, teikia siūlymus.
 13. Kontroliuoja, kad į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) būtų laiku pateikti teisingi duomenys.
 14. Teikia visiems savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus dokumentų įforminimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.
 15. Reikalauja, kad būtų pateikiami:
  15.1.   dokumentai, kurių pagrindu skaičiuojamos įvairios išmokos ir išduodamos piniginės lėšos, materialinės vertybės;
  15.2.   įsakymai, susiję su darbuotojų atlyginimų, priemokų, premijų ar kitų išmokų nustatymu ir mokėjimu;
  15.3.   išlaidų sąmatos, sutartys, susitarimai, protokolai ir kitų dokumentų kopijos;
  15.4.   prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktai;
  15.5.   PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir kiti reikalingi dokumentai užduotims ir pavedimams vykdyti.
 16. Garantuoja tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą.
 17. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, dokumentus, taisykles ir įvairius raštus.
 18. Teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 19. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 20. Savo padalinyje įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
 21. Rengia skyriaus nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus.
 22. Darbuotojo atleidimo iš darbo atveju organizuoja darbuotojui priskirtų (naudojamų) dokumentų ir turto perdavimą ir priėmimą.
 23. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: