Spausdinti puslapio vidurį
S-15 Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

S-15

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programą. Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, suaugusiųjų ugdymo programos ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta vaiko globa ar rūpyba ir skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Nustatomos šios socialinės paramos mokiniams rūšys:
- mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
- mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis.

2. Mokiniai turi teisę:
į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam ir bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Šeimos vaikams skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai (įtėviai) yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Dėl nemokamo maitinimo nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo einamųjų metų liepos 1 d.
Dėl nemokamo maitinimo vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 d
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

3. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:
3.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;
3.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais - nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos mokslo metų pabaigos;
3.3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą. Kai teisė gauti nemokamą maitinimą atsirado vėliau, vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos.
3.4. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje. Prašymai priimami ne ilgiau kaip iki spalio 5 d.
3.5. Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi.
3.6. Mokinio reikmenims įsigyti įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį skiriama 120 procentų BSĮ dydžio (57 eurai) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

5.

Paslaugų tipas

Neelektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas,

2016 m. kovo 22 d. direktoriaus įsakymas Nr. A-276 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“,

2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-7 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“,

2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T- 57 „Dėl mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo  22 d. sprendimas Nr. T-94 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Kelmės rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas -paraiška  SP-11 forma.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas išskyrus atvejį, kai dėl išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu.
3. Pažymos apie pajamas.
4. Įmonės įstaigos, organizacijos, vaikų išlaikymo   fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.

Nesant duomenų valstybės informacinės sistemos registruose pareiškėjas pateikiama:
1. Vaiko(ų) gimimo faktą patvirtinantis dokumentas (ai).
2.Santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
3. Neįgaliojo (invalidumo), pažymėjimas.
4. Žemės nuosavybę patvirtinantys dokumentai arba pažymos apie nuomojamą žemę.
5. Kompetentingos institucijos išduotos slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos pažymos (kopijos).
6. Banko atsiskaitomoji sąskaita.

Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų..

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Norėdamas gauti paslaugas asmuo turi užpildyti nustatytos formos prašymą-paraišką SP-11 forma ir pateikti dokumentus, nurodytus 7 punkte, išskyrus dokumentus, kurių duomenys gaunami iš registrų.

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrius:

Salomėja Sakaitė, vyr. specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 0 65,el.p. salomeja.sakaite@kelme.lt

Jolanta Dausinienė, vyr. specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 0 65,el.p. jolanta.dausiniene@kelme.lt

Danguolė Gedminienė, vyr. specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 0 65,el.p. danguole.gedminiene@kelme.lt

Ligita Balvočienė, vyr. specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 0 65,el.p. ligita.balvociene@kelme.lt

Vitalija Mikalauskienė, vyr. specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 0 65,el.p. vitalija.mikalauskiene@kelme.lt

Steponas Tamkus, vyr. specialistas išmokoms,
tel. (8 427) 69 0 65, el.p. steponas.tamkus@kelme.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Reda Každailienė, skyriaus vedėja,
tel. (8 427) 69 0 65, el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai

 

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška  SP-11 forma.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Socialinės paramos informacinė sistema

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planas, bylos indeksas 24.1.7.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: