Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2020-03-31 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2020-03-25 T1-122 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl užmokesčio už neformalųjį švietimą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų Muzikos skyriuose nustatymo“ 3.1 papunkčio pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-25 T1-121 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo“ priedo papildymo
Aiškinamasis raštas
2020-03-23 T1-120 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
2020-03-23 T1-119 Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas 
Ataskaita
2020-03-23 T1-118 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo 721 punktu
Aiškinamasis raštas
2020-03-20 T1-117 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
Priedas
2020-03-20 T1-116 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“
Aiškinamasis raštas
Projektas
2020-03-20 T1-115 Dėl Tytuvėnų kultūros centro veiklai nuomojamų patalpų įkainio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-20 T1-114 Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos sudėties, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-191, pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-20 T1-113 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vieningi piliečiai stiprioje Europoje“ („United Citizens in Strong Europe“)
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-20 T1-112 Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-19 T1-110 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-137 patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2019–2021 metais bendrojo plano 1 priedo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-19 T1-109 Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės rajono pedagoginę psichologinę tarnybą prijungiant prie Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-19 T1-108 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo 32, 33, 34 ir 35 punktų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-19 T1-107 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-18 T1-106 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-105 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita
2020-03-17 T1-104 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita
2020-03-17 T1-103 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimus
2020-03-17 T1-102 Dėl biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-101 Dėl Sprendimo investuoti Kelmės rajono savivaldybės turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-100 Dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-17 T1-99 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2019 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-98 Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Karklėnų skyriaus likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-97 Dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-96 Dėl viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-95 Dėl Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-94 Dėl Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-93 Dėl Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-92 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-91 Dėl Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-90 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės apylinkių seniūnijai
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-89 Dėl Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-88 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje
Aiškinamasis raštas 
2020-03-17 T1-87 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-86 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ panaikinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-85 Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-17 T1-84 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-83 Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-03-17 T1-82 Dėl Kelmės rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-81 Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-80 Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-79 Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-78 Dėl Užvenčio, KražiAiškinamasis raštas ų ir Tytuvėnų seniūnijų pirčių paslaugų įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-17 T1-77 Dėl Kelmės rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-03-16 T1-76 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-16 T1-75 Dėl investicijų projektų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas
2020-03-13 T1-74 Dėl Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-03-05 T1-73 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: